25

Připravili jsme v systému Škola OnLine celou řadu nových funkcí, s jejichž pomocí pro Vás bude práce s naší aplikací jednodušší a příjemnější. Zmíněné novinky byly vybrány díky dlouhodobé spolupráci s Vámi, uživateli našeho systému, a Vašim připomínkám a podnětům. Naši technici z nich vybrali ty nejčastější a nejvíce poptávané. Manuál ve formátu PDF s podrobným popisem funkčnosti naleznete na konci článku. 

Pojďme se podívat na přehled změn a vylepšení, které v aplikaci již v prvních květnových dnech naleznete. 

Přijímací řízení

 • Vyhledávání datových schránek na Evidenci uchazečů

Pro usnadnění komunikace s uchazeči a zákonnými zástupci jsme pro Vás implementovali nástroj pro vyhledávání datových schránek osob na základě příjmení, jména a trvalého bydliště. 

 • Evidence dětí zapsaných na nespádové škole

Obrací se na Vás zřizovatelé a školy, že evidují přihlášku uchazeče, kteří nenáleží do jejich spádové oblasti? Evidenci uchazečů, kteří podali přihlášku na nespádovou školu umožňuje nový formulář Evidence dětí zapsaných na nespádové škole.  

Suplování

 • Absence zdrojů a kolize se suplováním

Při úpravě nebo mazání již dříve zadané absence třídy či učitele Vás aplikace upozorní na už existující související suplování. A vy můžete hned rozhodnout, jak chcete s dotyčným suplováním naložit: zda jej ponechat, nebo odstranit.

 • Přímý přechod z Absence zdrojů na Zadávání suplování

Pomocí jednoho kliknutí na nové tlačítko přejděte ze zadání absence zdrojů přímo na zadávání suplování. Mnohem efektivněji tak vyřešíte suplování příslušných vyučovacích hodin. Umožní Vám to nové tlačítko Uložit a přejít na suplování.

 • Obecné suplování – definice seminářů

Při řešení změn v rozvrhu s ohledem na lyžařský výcvik či školu v přírodě máte možnost založit nové skupiny vybraných žáků třídy, které pak přidělíte k Vámi vybrané hodině. Odpadá tak krkolomné „cestování“ po aplikaci za účelem vytvoření nové skupiny v příslušné třídě.

Třídní kniha

 • Upozornění na poslední hodinu dne v učebně

Nevíte, jestli máte po skončení své hodiny učebnu uzamknout či připravit na úklid? Nebojte se, Škola OnLine Vás sama upozorní, že jde podle rozvrhu o poslední hodinu daného dne v příslušné učebně, novou ikonou se symbolem klíče.

 • Vyznačení absence žáka v hodinách, které neproběhly

Třídní učitel získává díky této nové funkci přehled, které jím s předstihem zadané hodiny absence žáka se nekonaly (např. odpadly). Může tak neexistující nepřítomnost žáka snadno najít a zrušit.

Evidence osob

 • Kopírování karty žáka – rozšíření funkčnosti

Vrátil se na Vaši školu bývalý žák? Ušetřete si práci a novou kartu mu vytvořte zkopírováním karty původní. Takto vytvořená karta bude nyní obsahovat více přímo vyplněných položek, např. údaje o zákonných zástupcích.

 • Změny v ukládání položek do historie na kartě žáka

Sjednotili jsme způsob ukládání položek na kartě žáka/studenta ve školní matrice do historie. Výběr položek je nyní prováděn intuitivně z rozevíracího seznamu a ukládá se přímo na kartě žáka/studenta. Historii položek je pak možno zobrazit prostřednictvím tlačítka Historie položek, na které lze měnit data platnosti případně provést smazání vybraných položek. 

 • Detekce používaného uživatelského jména

Při zakládání nového účtu Vás aplikace sama upozorní, že jste zadali už existující uživatelské jméno. Ušetříte tak čas a budete mít jistotu, že Vámi uvedené uživatelské jméno je stoprocentně dosud nepoužité.

 • Nejpoužívanější země na prvních pozicích nabídky

Hledat v seznamu států narození žáka Česko, Slovensko nebo Vietnam už nemusíte. Pět nejfrekventovanějších zemí jsme pro urychlení výběru zařadili na začátek do sekce „Nejčastěji používané“.

 • Zobrazení průměrů v Přehledu žáka/studenta

Zajímá Vás průměr žáka v konkrétním pololetí? Nahlédněte na Přehledu žáka/studenta do zvoleného školního roku. Kromě výsledků z jednotlivých předmětů tu nově najdete právě i celkový průměr.

Komunikace

 • Kterého žáka se zpráva týká

Učitelé často řeší, kterého žáka se týkala jimi zaslaná zpráva. Na přehledu odeslaných zpráv ve svém účtu teď snadno zjistí, že osoba, jíž zprávu adresovali, je zákonným zástupcem konkrétního žáka či studenta.

Propojení s externími systémy

 • Změna v nastavování služeb Office 365

Využívá vaše škola propojení Office 365 s aplikací Škola OnLine? Pokud ano, pak právě vy oceníte zjednodušení procesu nastavení automatického vytváření účtů v systému Office 365.

Díky Vaší podpoře a spolupráci nové výše zmíněné funkce ve Škole OnLine mohly vzniknout. Vážíme si všech Vašich podnětů, návrhů i dotazů, na jejichž základě jsme uvedené novinky zpracovali a v aplikaci zavedli.

Pro následující období chystáme další úpravy a rozšíření, o kterých Vás budeme samozřejmě včas informovat.

Děkujeme, že jste s námi.

Dokumenty ke stažení:

Manuál_novinky_SOL_052022.pdf

 

 

 

Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...