27

Na měsíc červen máme pro vás připraveno několik nových funkcí a úprav, které jsme realizovali na základě Vašich častých podnětů a o kterých jsme přesvědčeni, že vám práci s aplikací Škola Online opět o něco zpříjemní.

Pojďme se v tomto článku společně podívat na přehled novinek, které budou k dispozici v aplikaci v týdnu od 6. června 2022.

Bližší informace k novinkám a jejich používání naleznete rovněž v dokumentu, který je k dispozici ke stažení na konci článku. 

Rozvrh a suplování

Úvazky učitelů a založení aprobace učitele

Nedaří se vám založit úvazek pro nového učitele z důvodu chybějící aprobace učitele na formuláři Aprobace učitelů? Nově jsme vám přímo na formulář pro zakládání úvazků učitelů přidali tlačítko Zadat aprobaci. Jeho prostřednictvím se můžete dostat přímo na formulář Aprobace učitele, chybějící aprobace tomuto učiteli založit a po uložení změn se vrátit a pokračovat v zadání úvazku.

 


Verze rozvrhu a pořadí zobrazení

Rádi byste ovlivnili pořadí zobrazení použitých verzí rozvrhu na formuláři Úvazky učitelů nebo Tisk rozvrhu? Potřebujete, aby se vám aktuální verze rozvrhu zobrazovala jako první na formuláři Úvazky učitelů? Možnost ovlivnit, v jakém pořadí se jednotlivé verze rozvrhu budou nabízet na seznamu používaných verzí, máte prostřednictvím nově evidované položky Pořadí zobrazení na formuláři Verze rozvrhu.

Barevný tisk rozvrhů

Nelíbí se vám černobílé zobrazení rozvrhu při jeho tisku? Pro lepší přehlednost vašich rozvrhů při tisku jsme přidali možnost u některých typů rozvrhů použít barvy dle nastavení v aplikaci.

 

Tiskové sestavy a jejich generování do PDF

Generování výstupů do PDF na jednotlivé soubory

Generujete katalogové listy pro všechny žáky třídy najednou, ale rádi byste si je uložili jako jednotlivé soubory z důvodu jejich dalšího využití nebo archivace? To vám umožní zrealizovat nové tlačítko Exportovat do PDF po záznamech, které je dostupné při generování tiskových výstupů prostřednictvím modulu Evidence osob.

Máte tak možnost volby, zda požadujete exportovat do PDF vše v rámci jednoho souboru (tlačítko Exportovat do PDF), anebo mají být výstupy rozděleny na jednotlivé dokumenty (např. katalogové listy žáků). K tomuto účelu slouží nová funkce Exportovat do PDF po záznamech. Získáte tak jedním kliknutím soubor formátu ZIP, obsahující jednotlivé katalogové listy žáků.

 

Vysvědčení

Tisk vysvědčení pro žáky vzdělávající se podle zákona lex Ukrajina

Nevíte, jak vygenerovat doložku na vysvědčení pro žáky, kteří nastoupili ke vzdělávání v průběhu školního roku 2021/2022 a vzdělávají se tak podle zákona lex Ukrajina?

Zajistili jsme pro vás automatické generování doložky na oficiální vzory ročníkových vysvědčení za 2. pololetí pro ZŠ a SŠ prostřednictvím přepínače „Upravený vzdělá. obsah podle §3 lex Ukrajina“ na formuláři Tisk vysvědčení.

Označení tohoto přepínače zajistí automatické generování doložky na vybraném vzoru vysvědčení.

Na co se můžete těšit

V měsíci červnu se rovněž můžete těšit na rozšíření stávající funkčnosti v rámci modulu Komunikace o možnost zasílání příloh v rámci odesílání zpráv v aplikaci. O nasazení této funkce vás budeme informovat.

Manuál s detailním popisem výše uvedených nových funkcí ke stažení zde

Kompletní seznam úprav a rozšíření si můžete zobrazit po nasazení nové distribuce na tomto odkazu.

Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...