31

Chystáte se tisknout žákům přihlášky na střední školu? Přinášíme Vám souhrn nejdůležitějších rad, jak ve Škole OnLine přihlášku se všemi potřebnými údaji snadno vytisknete.

1. Co se na přihláškách tiskne a kde tyto údaje zadat?

Přihlášky na střední školy a konzervatoře obsahují na první straně údaje o uchazeči, o školách, na které se uchazeč hlásí, o zákonném zástupci uchazeče a v případě potřeby o zdravotním stavu uchazeče. Zadní strana uvádí přehled chování a hodnocení, schopností, vědomostí, zájmů a talentů uchazeče. A také informaci o tom, zda tyto údaje potvrzuje škola, nebo je uvádí uchazeč.

Údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci se na přihlášku tisknou z karty žáka, na niž se dostanete např. v menu Evidence osob – Školní matrika – Žáci/studenti ve třídě. Zkontrolovat, doplnit nebo upravit můžete příslušné hodnoty na záložkách „Osobní údaje“, „Adresy“ a „Zákonní zástupci žáka/studenta“.

Hodnocení chování a jednotlivých předmětů se na přihlášku načítá z uzávěrek dotyčného žáka za poslední dva ročníky. Ve Škole OnLine je zadáváte v menu Hodnocení – Uzávěrky, u škol bez zadaných úvazků a rozvrhu nastavujete hodnocení přes Výstupy – Vysvědčení – Zadávání hodnocení a tisk ročníkového vysvědčení.

Poznámka: V případě, že žák opakuje ročník, dokládají se známky za ročníky, kdy žák prospěl – tedy neopakoval ročník.

Pokud uchazeči tisknete na přihlášku i informace o školách, na které se k přijímacímu řízení hlásí, zadejte údaje o těchto školách na kartě žáka prostřednictvím záložky „Další vzdělávání“. Zde kromě školy a dalších položek rozhodně nezapomeňte před uložením vyplnit kolo a pořadí zájmu (nejedná se o pořadí ve smyslu preference, ale určení, kde se koná jednotná zkouška v 1. a v 2. termínu).2. Jak přihlášku vytisknout?

Formulář pro tisk přihlášek najdete pomocí menu Výstupy – Přihlášky k dalšímu vzdělávání – Tisk přihlášek k dalšímu vzdělávání.

Zde zvolte třídu a poté vyberte, jestli budete tisknout přihlášky všem žákům třídy, nebo jen vybraným. Ve druhém případě následně označte v seznamu žáky, jimž se má přihláška generovat:


Dále nastavte vzor přihlášky. V případě, že tisknete přihlášku bez informací o školách, na něž se příslušný žák hlásí, vyberte vzor s názvem, odpovídajícím aktuálnímu ročníku žáka. Například pro žáka z 9. ročníku základní školy tak zvolte vzor „Přihláška ke vzdělávání – studiu ve SŠ (denní forma) – 9. ročník“.

Pokud generujete přihlášku žákovi i s údaji o školách, na něž se hlásí, zvolte vzor, odpovídající aktuálnímu vzdělávání žáka, a to s dodatkem „s údaji o zaevidované škole“. Žákovi 9. ročníku tak vyberte vzor přihlášky „Přihláška ke vzdělávání – studiu ve SŠ (denní forma) – 9. ročník“ s údaji o zaevidované škole“.

Nakonec nastavte parametry vzoru přihlášky podle svých potřeb. Důležitá je zde určitě volba správného kola přijímacího řízení. A jestliže na přihlášce uvádíte a potvrzujete za školu výsledky vzdělávání žáka na zadní straně přihlášky, zadejte u parametru „Potvrzení vydává škola …“ hodnotu „Ano“. Pak přihlášky exportujte do PDF příslušným tlačítkem:

Samotný tisk vyexportovaných přihlášek proveďte v aplikaci „Acrobat Reader“.

Přihláška vygenerovaná prostřednictvím tohoto formuláře obsahuje QR kód, který následně může usnadnit práci při načítání údajů z přihlášek střední škole, na kterou se uchazeč hlásí.

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...