08

Další porci novinek budete mít dostupnou od příštího týdne. Díky celé řadě zajímavých námětů jsme vybrali a připravili na tento měsíc řadu novinek, jež Vám zpříjemní práci se Školou OnLine. Pojďme si nyní představit ty nejzajímavější.
 • Na formuláři „Hodnocení vybraného žáka/studenta“ můžete pomocí tlačítek se šipkami snadno přepínat mezi hodnocením jednotlivých žáků třídy. Stejný způsob, tentokrát ovšem pro přechod mezi třídami, bude nově k dispozici na výpisu „Hodnocení vybrané třídy“ pro přepínání mezi hodnocením jednotlivých tříd.

 • Doplnili jsme pro Vás na formuláře „Tvorba rozvrhu“ a „Úvazky učitelů“ k poli „Verze rozvrhu“ tlačítko „+“. S jeho pomocí si snadno vytvoříte novou verzi rozvrhu a poté se vrátíte zpět k vytváření úvazků či nového rozvrhu.

  Tlačítko pro vytvoření nové verze rozvrhu přímo z formuláře Tvorba rozvrhu

 • Ve svém kalendáři nebo na výpisu rozvrhu lehce poznáte výuku, suplovanou hodinu, školní akci nebo obecnou událost, u nichž je nastaven posun času začátku či konce oproti standardním vyučovacím hodinám. Na levé nebo pravé straně lístku (případně na obou) se zobrazí svislá čára se zobáčkem, avizující odlišný čas zahájení či ukončení aktivity.

 • Zadáváte do Školy OnLine školní akce nebo řešíte suplování? Pro Vás jsme na formulářích k zadávání školních akcí a také absencí zdrojů pro suplování provázali data začátku a konce příslušného termínu tak, aby se při změně dne zahájení návazně upravil i termín ukončení.

 • Na kartě žáka systém při ukládání data konce vzdělávání kontroluje, zda neexistují v průběhu studia této osoby záznamy s kterýmkoliv novějším datem. V případě, že jsou takové údaje nalezeny, budete na ně a jejich nutnou úpravu upozorněni následujícím hlášením: „Chyba: Na přehledu dítěte/žáka/studenta existují novější záznamy než vámi nastavené datum ukončení. Upravte přehled dítěte/žáka/studenta a nastavte ukončení znovu.“

 • Administrátorům systému usnadňujeme přepínání do účtů jiných uživatelů. V poli „Uživatel“ nově uvidí v první části nabídky aktivní uživatele a až za nimi ty neaktivní. U zaměstnanců rozhoduje nastavení stavu osoby, u žáků či studentů průběh jejich vzdělávání. Jestliže se administrátor potřebuje přepnout zpět do svého účtu, má jej automaticky ve výběrovém seznamu s uživateli přednastaven, takže mu stačí jen použít tlačítko „Nastavit“.

  Úprava výběrového seznamu pro přepínání uživatelů

 • Na formuláři „Seznam sestav“ jsme upravili hledání dokumentů tak, abyste jej mohli spustit hned po zadání požadovaných slov do příslušného pole klávesou „Enter“. Navíc byla tabulka se seznamem vyhledaných sestav pro větší přehlednost roztažena na celou šířku okna.

 • Exportujete si konkrétní data ze Školy OnLine do Excelu? Nově bude pro urychlení výběru příslušných údajů hned jako první shora k dispozici pole „Vybrat/Zrušit vše". Jeho označením se všechny položky pro export zaškrtnou, druhým kliknutím naopak dojde k odebrání všech položek z exportu.

  Nastavení exportu do MS Excel

 • V kalendáři učitele dochází ke změně v zobrazování školních akcí. Dosud se u rozvrhované akce zobrazovaly všechny třídy, které se školní akce účastnily. Nově učitel na lístku v kalendáři vidí pouze třídy, v nichž během akce vykonává dohled. Všechny třídy, jichž se akce týká, vyčte z informačního panelu po najetí kurzorem myši na dotyčnou akci.

 • Upravili jsme také výběr data při práci s kalendářem, nově máte možnost se přepnout do dalšího měsíce pomocí šedých datumových polí.

  Výběr data v kalendáři

 • Závěrem upozorňujeme, že ukončujeme fungování starých verzí mobilních aplikací Škola OnLine a dm Software. Pokud se některý z uživatelů pokusí do některé z nich přihlásit, zobrazí se mu po 30. 6. 2023 informace: „Podpora aplikace byla ukončena 30. 6. 2023. Nainstalujte si novou aplikaci Škola OnLine. Pro více informací nás kontaktujte na aplikace@skolaonline.cz." Novou mobilní aplikaci máte k dispozici na Google Play pro operační systém Android, tak v Apple Store pro operační systém iOS.

Kompletní přehled všech změn naleznete po jejich nasazení na ostré servery Školy OnLine na tomto odkazu.

Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...