01

Vážení uživatelé systému Škola OnLine,

přinášíme novou službu, která Vám vyřeší veškeré zákonné povinnosti vyplývající ze zákona o povinné ochraně oznamovatelů. Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, který je známý také pod názvem whistleblowing

Zákon ukládá školám a dalším povinným subjektům zřídit bezpečný a nezávislý vnitřní oznamovací systém. Jeho cílem je umožnit důvěrné ohlášení protiprávního jednání bez obav z odvety.

Hlavní požadavky zákona o whistleblowingu. Zřídit vnitřní oznamovací systém 24/7, který umožní posílat oznámení písemně i ústně.

   - Zřídit vnitřní oznamovací systém 24/7, který umožní posílat oznámení písemně i ústně.

   - Zpřístupnit systém zaměstnancům, žákům i dalším skupinám osob.

   - Zabezpečit, aby oznámení přijímala a prošetřovala výhradně příslušná osoba.

   - Chránit identitu oznamovatele a zabránit jakýmkoli odvetným opatřením.

   - Zajistit, aby oznamovatel obdržel potvrzení o přijetí a vyrozumění o výsledcích.

   - Vést evidenci údajů o přijatých oznámeních v elektronické podobě.

S námi budete krytí a vždy v souladu se zákonem. Spolupracujeme s NNTB, nejpoužívanějším softwarem na whistleblowing v ČR. Poskytujeme tak systém, který tyto zákonné povinnosti vyřeší za Vás a pomůže Vám vyhnout se zákonným peněžitým sankcím za nenaplnění požadavků. 

Software, jehož vývoj byl konzultován přímo s Ministerstvem spravedlnosti, můžete získat již od 390 Kč měsíčně. Do 1. 8. 2023, kdy také Vaše škola musí mít whistleblowing vyřešený, zbývá už jen posledních pár dní.

CHCI VÍCE INFORMACÍ

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...