26

Přinášíme vám přehled říjnových novinek a vylepšení Školy Online. Nejdůležitější z nich se týkají doporučení pro vzdělávání, ale také úprav rozvrhu, hromadného nastavení položek a v neposlední řadě i práce s mobilní aplikací. Podívejme se tedy na nové funkce a změny těch stávajících, jež budou na ostré servery nasazeny během nadcházejícího víkendu, podrobněji.

Zpřístupnění doporučení zaměstnancům
Díky nově vytvořené uživatelské funkci mají třídní učitelé rovnou na formuláři Doporučení pro vzdělávání (menu Evidence osob - Školní matrika) zpřístupněna v náhledu doporučení pro vzdělávání žáků své třídy, takže mohou kontrolovat údaje v doporučení nebo podpůrná opatření, poskytovaná žákům. Navíc lze úpravou uživatelských rolí ve Správě uživatelských rolí (menu Správa aplikace - Uživatelské role) zpřístupnit jak náhledy, tak editaci doporučení nejen třídním učitelům, ale i jiným uživatelům, například všem učitelům nebo výchovným poradcům.

Zasílání upozornění na končící doporučení
Pomocí nového parametru aplikace Zasílat upozornění na končící platnost doporučení ke vzdělávání (menu Správa aplikace - Nastavení - Parametry aplikace) můžete nastavit, kolik dní před koncem platnosti doporučení pro vzdělávání žáků budou třídní učitelé na tento fakt upozornění zprávou v aplikaci. Mají tak možnost včas zkontrolovat doporučení na žákově kartě i konzultovat aktuální situaci se zákonnými zástupci žáka.

Hromadné nastavení položky „IZO předchozí školy“
Na základě zkušeností, získaných během září a října při sběru dat do matriky MŠMT, jsme doplnili na formulář Hromadné nastavení položek (menu Evidence osob - Školní matrika - Žáci/studenti) položku IZO předchozí školy. Tato změna vychází vstříc zejména školám, na které nastupují ve větším množství noví žáci ze stejného předchozího působiště.

Ruční generování notifikací o změnách rozvrhu
Pokud potřebujete rychle upozornit učitele na nenadálé změny v rozvrhu, můžete ihned po zadání suplování nebo jiných jednorázových úprav pro konkrétní den využít na formuláři Zadávání suplování (menu Rozvrh a suplování - Suplování) tlačítko Odeslat notifikace. Tím zainteresovaným kolegyním a kolegům do jejich mobilní aplikace vygenerujete okamžité notifikační upozornění na provedené korekce rozvrhu.

Zobrazení skupin žáků třídy při tvorbě rozvrhu
Pokud vytváříte nový rozvrh nebo provádíte úpravy ve stávajícím, pro lepší orientaci jsme přidali na formulář Tvorba rozvrhu (menu Rozvrh a suplování - Rozvrh) zaškrtávací pole Zobrazit názvy skupin tříd. V případě jeho označení uvidíte v jednotlivých lístcích v kalendáři, zda se týkají celé třídy nebo některé její skupiny. Zlepší se tak vaše orientace ve vytvářeném rozvrhu. 

Zavedení číselníku Skupiny osob pro zasílání zpráv
Zasíláte ve Škole Online často zprávy konkrétní skupině zaměstnanců? Třeba učitelům z konkrétní budovy školy nebo vychovatelkám školní družiny? Nově Vám pomůže číselník Skupiny osob (menu Správa aplikace - Číselníky), v němž si můžete z evidovaných zaměstnanců školy vytvořit příslušný celek a ten poté opakovaně vybírat při koncipování zpráv.

Filtrování žáků také podle ročníku
Na rozšířený filtr v menu Evidence osob – Školní matrika – Žáci/studenti jsme přidali na základě podnětů od řady uživatelů také položku Ročník. Zejména malotřídní školy si tak mohou zobrazit seznam žáků příslušného ročníku, nikoliv celé třídy. Tutéž funkci ale mohou využít i jiné školy, třeba pro hromadné nastavení konkrétních údajů všem nově nastupujícím žákům prvního ročníku.

Rozšíření adresátů pro zasílání zpráv žáky a jejich rodiči
Pro žáky a jejich zákonné zástupce jsme rozšířili na formuláři Odeslat zprávu (menu Komunikace - Zprávy) seznam osob pro výběr příjemce zprávy o vychovatele a vedoucí vychovatele. Díky tomu mohou nově komunikovat nejen se svými učiteli, ale i s pracovníky školní družiny či školního klubu. 

Znemožnění předčasného přepínání mezi školními roky
Jestliže jste během prázdnin řešili situaci, při níž žáci nebo jejich zákonní zástupci, případně učitelé viděli rozvrh na nový školní rok dříve, než měli, pomůže vám v budoucnu nový aplikační parametr Zakázat uživatelům přístup do nového školního roku (menu Správa aplikace - Nastavení - Parametry aplikace). Ovšem POZOR: jeho platnost ruší nenulová hodnota, nastavená v aplikačním parametru Nastavit nový školní/akademický rok po přihlášení s předstihem X dnů.

Opravy fungování mobilní aplikace
Vylepšili jsme některé funkce mobilní aplikace. Jedná se o zejména následující:

  • Opravena nemožnost zapsat do třídní knihy na suplovanou hodinu.
  • Mobilní aplikace nyní respektuje počet chybných přihlášení a tím i zamknutí účtu, stejně jako webový systém.
  • Je znemožněno zadávání hodnocení na obecné události bez předmětu.
  • Již nejsou zasílány notifikace o doručení nové zprávy na mobilní zařízení v případě, že je zpráva odesílatelem pouze uložena jako rozpracovaná, nikoli odeslána.
  • Upraveno zobrazení domácího úkolu žákovi/studentovi v mobilní aplikaci. Domácí úkol nyní správně uvidí až v den a v čase přidělení.
  • Upraven vliv parametru Jak počítat průměry a uzavírat hodnocení (menu Správa aplikace - Nastavení - Parametry aplikace) na zobrazované průměry u hodnocení studenta. Pokud je parametr nastaven na procenta, průměr se zobrazí v procentech.

Využití mobilní aplikace ve statistice přihlášení
Abyste měli lepší kontrolu nad využíváním Školy Online ze strany žáků a jejich rodičů, na formulář Statistika přístupů (menu Správa aplikace – Nastavení) nově započítáváme i využití mobilní aplikace. Zapíše se první přihlášení do mobilní aplikace v daném dni.

Kompletní přehled všech změn naleznete po jejich nasazení na ostré servery Školy OnLine na tomto odkazu.

Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...