31

Vážení uživatelé, 

rádi bychom vás informovali o dalších novinkách v oblasti přijímacího řízení na střední školy, které jsme připravili v návaznosti na aktuální informace. Úpravy se týkají především tiskopisu Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.

 

Generování pochval na přehledu hodnocení 

Vyjádření MŠMT k pochvalám: 

Pochvaly uvedené na formuláři Přehled hodnocení vychází z § 17 odst. 7 vyhl. č. 48/2005 Sb. (Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.). Stačí ve formě informace o udělení pochvaly a v jakém ročníku a pololetí k němu došlo. Žádné další informace nad tento rámec se nepředpokládají.

  • Na základě konzultace s MŠMT jsme na Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (Výstupy - Přihlášky k dalšímu vzdělávání -  Tisk přehledu hodnocení) doplnili generování pochval v části "Pochvaly a jiná ocenění". Pochvaly se tedy budou vypisovat následovně:

​Nový příznak na formuláři Přehled výpisu hodnocení

  • Na formulář Přehled výpisu hodnocení jsme přidali nový příznak, který ovlivňuje vložení kontaktních údajů a údajů o zákonném zástupci do QR kódu. Tento příznak byl přidán z důvodu snížení administrativy na SŠ. V případě, že QR kód bude tyto informace obsahovat, může jej škola využít pro načtení na Evidenci uchazečů v rámci evidence 3. kola, případně dalších kol přijímacího řízení.  


Tisk přihlášky ze záložky Další vzdělávání na kartě žáka

  • Změnili jsme funkčnost tlačítka "Tisk přihlášky" na záložce Další vzdělávání na kartě žáka. Po zaevidování škol, na které se žák hlásí, je možno rovnou přistoupit k tisku přihlášky. Tlačítko "Tisk přihlášky" zobrazí dialogové okno pro výběr vzoru přihlášky s možností jejího generování. 

Často se nás ptáte:

Kdo má podepisovat dokument Výpis přehledu hodnocení

Vyjádření MŠMT: "Formulář Hodnocení na vysvědčení vydává základní škola. Musí být podepsaný oprávněnou osobou základní školy, tedy jakýmkoli pedagogickým pracovníkem (ředitel, výchovný poradce, třídní učitel…). Podpis musí být originální, nestačí proto scan. Tento jeden originál si u sebe ponechává uchazeč pro své potřeby, kopie přikládá k přihlášce."

Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...