14

Vážení uživatelé,

přinášíme vám aktuální informace o stavu přijímacího řízení na střední školy po zavedení nového systému DiPSy. 

 

Celou situaci intenzivně řešíme s MŠMT i Cermatem. Ujišťujeme vás, že každou novou informaci se snažíme obratem zapracovat.

Kde očekáváme zapojení školního informačního systému do procesu přijímacího řízení?

Import uchazečů do systému Škola Online

Intenzivně komunikujeme s MŠMT a Cermatem o finální podobě struktury předávaných dat mezi systémy. Naším cílem je zapracovat do Školy Online import souboru s uchazeči, který si škola stáhne z DiPSy, uloží do svého počítače a následně nahraje do školního informačního systému.

V tuto chvíli je pro nás limitující především nedostupnost funkce pro export dat o uchazečích v rámci DiPSy. Kvůli tomu nyní nejsme schopni funkci dokončit a vše odladit k hladkému přenášení podaných přihlášek z DiPSy do agendy Přijímacích zkoušek ve Škole Online.

Import výsledků JPZ do systému Škola Online

V tuto chvíli nemáme informace o tom, jak konkrétně bude vypadat import výsledků, vč. podkladů pro zahájení implementace.

Pokud včas neobdržíme podklady pro implementaci, bude škola všechny informace o výsledcích JPZ zadávat do školního informačního systému ručně.

Export pořadí uchazečů ze systému Škola Online do DiPSy

V tuto chvíli nemáme všechny potřebné informace o tom, jak bude vypadat export pořadí uchazečů. Zatím proto nemůžeme tuto funkci do systému zapracovat.

Nebude-li ze strany Cermatu včas oznámen popis rozhraní pro výměnu informací mezi školními informačními systémy a DiPSy, bude škola muset pořadí ručně nastavovat přímo v systému DiPSy.

Import výsledků přijímacího řízení uchazečů do systému Škola Online (zohlednění priority škol aj.)

V tuto chvíli nemáme všechny potřebné informace o tom, jak bude vypadat import výsledků, vč. podkladů pro zahájení implementace.

Pokud včas neobdržíme podklady pro implementaci, bude ve školním informačním systému zapotřebí nastavit výsledek přijímacího řízení (přijat/nepřijat) ručně.

Vygenerování podrobné výsledkové listiny v systému Škola Online a předání do DiPSy

Plánujeme zapracování do systému Škola Online podle stanovené metodiky, kde je řečeno:

„Ředitel školy do 1 pracovního dne pořadí zkontroluje a potvrdí v DiPSy. Před zveřejněním výsledků rovněž do DiPSy předá v digitálním formátu (typicky soubor ve formátu PDF) seznam uchazečů uvedených pod registračním číslem s hodnocením jednotné zkoušky, školní přijímací zkoušky, talentové zkoušky a hodnocením ostatních kritérií, pokud jsou součástí přijímacího řízení a s označením, zda je uchazeč přijat či nepřijat.“

Pro korektní chování výstupu je nezbytné zaevidovat ze strany školy všechny výše zmiňované údaje do školního informačního systému.

V tuto chvíli zatím není ze strany Cermatu konkrétně stanoveno, jak bude docházet k identifikaci uchazeče v dalších krocích přijímacího řízení, např. import výsledků JPZ do školního informačního systému nebo předání výsledkové listiny do DiPSy.

Děkujeme za trpělivost. Děláme maximum pro to, abychom vám přechod na nový systém přijímacího řízení co nejvíc usnadnili.


Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...