22

V souvislosti s novým přijímacím řízením vám přinášíme aktuální informace týkající se změn v nastavení přijímacího řízení ve Škole Online a zároveň doporučení, vztahující se k evidenci přijímacího řízení v návaznosti na DiPSy.

 

Evidence oboru vzdělání ve Škole Online v návaznosti na DiPSy

V případě, že jste v DiPSy nastavovali obory se zaměřením (ŠVP), připomínáme, že je nutné toto zohlednit i v rámci Školy Online v nastavení oborů vzdělání ve školním roce 2024/2025 (naleznete v menu Nastavení – Číselníky – Obory vzdělání).

Např. Pokud v DiPSy máte dva samostatné obory se stejným názvem, ale různým zaměřením, proveďte příslušné nastavení i v systému Škola Online. K evidenci zaměření použijte, pro účely rozlišení, zkratku na detailu oboru vzdělání. 

Obdobný postup zvolte i v případě kombinace oborů vzdělání L0+H, s tím rozdílem, že obor pro získání výučního listu je třeba zaevidovat ve Škole Online jako doplňkový obor v poli “Kód a název doplňujícího oboru”.

Důvodem je bezproblémové provázání oborů při exportu přihlášek z DiPSy.

Úprava v nastavení přijímacího řízení

Upravili jsme nastavení přijímacího řízení v systému Škola Online s ohledem na nové podmínky přijímacího řízení.

Vzhledem k tomu, že uchazeč může odevzdat hodnocení z předchozího vzdělávání až za 6 předcházejících období (pololetí), rozšířili jsme evidenci údajů z přihlášek pro načítání QR kódu na 6 pololetí, viz ilustrační obrázek. Tuto změnu jsme automaticky promítli do vaší stávající evidence ve Škole Online.

Původní nastavení pro 4 evidovaná období:


 

Nové nastavení pro 6 evidovaných období:

 

Na formuláři Údaje z přihlášky (menu Přijímací řízení – Nastavení přijímacích zkoušek) doporučujeme zkontrolovat, zda nastavení období u všech údajů, které bude vaše škola vyhodnocovat v rámci přijímacího řízení, odpovídá skutečnosti.

Nový parametr aplikace k přijímacímu řízení

V parametrech aplikace vznikl nový parametr s názvem „Přijímací řízení na SŠ podléhá evidenci v DiPSy“ (naleznete v menu Správa aplikace – Nastavení – Parametry aplikace, kategorie Přijímací řízení). Naleznou ho v systému všechny střední školy a z výchozího nastavení je nastaven na hodnotu „ANO“. 

Parametr ovlivňuje chování aplikace při zakládání nového uchazeče v DiPSy. Při pokusu o uložení uchazeče dojde k zobrazení hlášky, viz ilustrační obrázek.

Změna nastavení tohoto parametru se týká pouze škol, které nejsou vedeny v rejstříku škol a nepodléhají tak evidenci v DiPSy.

V případě uchazečů VOŠ aplikace pozná, že evidujete uchazeče za VOŠ, a dialog nezobrazuje.

Změna nastavení parametru na hodnotu „NE“ se týká především škol, které nejsou vedeny v rejstříku škol a nepodléhají evidenci uchazečů v DiPSy.

Automatické generování ID uchazeče při importu z DiPSy

Následující informace se vztahují k parametru aplikace „Automaticky generovat číselnou řadu pro ID“ a k chování aplikace v návaznosti na tento parametr (naleznete v menu Správa aplikace – Nastavení – Parametry aplikace, kategorie Přijímací řízení).

Z výchozího nastavení je parametr nastaven na hodnotu „ANO“. Změna v tomto případě spočívá v chování aplikace za situace, kdy bude nastaven na hodnotu „NE“. Aplikace bude toto nastavení při importu z DiPSy ignorovat, neboť číslo ID je nutné při importu z DiPSy na kartu uchazeče vždy vložit.

Pokud bychom nečíslovali automaticky, pak bychom ID nemohli při importu přihlášky vyplnit. Jedná se jedinečnou identifikaci uchazeče v návaznosti na konkrétní obor na přihlášce. 

V případě nejasností kontaktujte naši zákaznickou podporu, rádi vám budeme nápomocni.

Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...