25

Ostrý sběr dat podle stavu k 31. březnu 2024 a jejich předání správnímu úřadu proběhne na „ostrém“ serveru https://matrika.msmt.cz/matrikas/ v období od 1. do 15. 4. 2024. Server ale bude zpřístupněn pravděpodobně již 28. 3. v odpoledních hodinách.  


Úvodem připomínáme nutnost vyplnění nově vykazovaných položek, které již školy měly předávat v rámci podzimního sběru:


Položka IZO školy, ze které se žák přihlásil ke vzdělávání (IZOP) v souborech o žácích ZŠ


Položka „IZO školy, ze které se žák přihlásil ke vzdělávání“ (IZOP) musí být povinně vyplněna u žáků, kteří zahájili vzdělávání na dané škole v letošním školním roce (vč. přestupu). Jestliže se ale jedná o žáky, kteří se přihlásili ke vzdělávání z mateřské školy, není možné u nich v položce IZOP uvádět např. IZO vaší ZŠ.


Položky Znalost vyučovacího jazyka (ZVJ), Nárok na jazykovou podporu (JAZ_PODP) a Jazyková příprava (JAZ_PRIP) v souboru o žácích ZŠ se SVP


Věnujte prosím pozornost i vyplňování položek, týkajících se (ne)znalosti českého jazyka, kde se uvádějí i žáci, kteří se účastní jazykové přípravy v kmenové nebo určené škole. Tyto údaje jsou od školního roku 2023/2024 součástí výkazu M3 o základní škole. Dle aktuální legislativy má nárok na jazykovou přípravu každý cizinec (osoba bez českého státního občanství), který plní povinnou školní docházku v ČR po dobu maximálně 12 měsíců.

 

 

Prošli jste úspěšně testovacím serverem a po předání dat na ostrý server MŠMT se vám zobrazuje chyba, případně nesoulad v datech výkazu? Pojďme se společně podívat na nejčastější problémy, se kterými se uživatelé při odesílání dat ze školní matriky potýkají.

Nevíte si rady, jak správně zaevidovat cizince ve školní matrice?


Časté chyby při předávání údajů ze školních matrik se vyskytují v případě evidence cizinců. Doporučujeme shlédnout toto instruktážní video, které jsme pro vás natočili. Obsahuje všechny podstatné informace k této problematice.

 

Nepředávají se záznamy některých žáků do sběru dat, případně nesouhlasí počet žáků v rámci daného ročníku ve výkazu?

Problém v tomto případě může spočívat v chybějícím nastavení části školy u těchto žáků. Obvykle se jedná o žáky, kteří nastoupili v průběhu školního roku. Nastavení části pro danou třídu zkontrolujete nejlépe tímto způsobem:

 

1. V menu Evidence osob – Školní matrika – Žáci studenti proveďte zobrazení třídy, u které chcete prověřit nastavení části školy např. I. A.

2. Po zobrazení seznamu žáků klikněte na tlačítko Hromadné nastavení položek, zobrazené pod seznamem žáků. 


 

3. V dalším kroku proveďte výběr správné hodnoty položky Část školy a nastavte ji od data zahájení, případně od daty změny části školy u všech žáků. Hodnota by měla být zobrazena u všech označených dětí v posledním sloupci seznamu.
Pokud máte část školy správně nastavenou, a přesto se některý z žáků nepředává do výkazu, ověřte, zda na jeho kartě žáka nemáte v záložce Probíhající vzdělávání označen příznak „Nezahrnovat do výkazu“. Přehled těchto žáků se nově zobrazuje přímo na Kontrole exportu.


4. Ověření toho, zda příslušný žák odchází v rámci exportu v XML souboru, můžete provést v rámci tzv. vizualizace dat na formuláři Export dat ze školní matriky pro MŠMT.

 

 

Vyberte v poli Třída příslušnou třídu a klikněte na tlačítko Vizualizovat. Pokud se žák zobrazuje v zobrazeném seznamu, je součástí XML souboru.

Poznámka: Předávají se všechny změny za období sběru v rámci žáka, takže pokud se žák při vizualizaci objeví v seznamu opakovaně, nejedná se o chybu.Vrací Vám chybový protokol MŠMT chybu „Stejné označení tříd v různých částech školy“?


Kontrolu nastavení části školy prostřednictvím hromadného nastavení položek využijete i v tomto případě. Po opravě chyby za situace, kdy předáváte data za více částí školy, nezapomeňte předat soubory na servery MŠMT za obě části znovu.

 

Přímý export dat ze školní matriky


Připomínáme rovněž možnost přímého exportu dat ze školní matriky na testovací či ostré servery MŠMT, která Vám může ušetřit spoustu času. Manuál na nastavení přímého exportu si můžete stáhnout zdeRozšíření provozní doby


Pokud v článku nenaleznete odpověď na své otázky, kontaktujte nás na naší technické podpoře. Nezapomeňte, že jsme pro vás v období od 2. 4. do 17. 4. 2024 rozšířili provozní dobu od 07:00 - 16:00.

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...