10
Jako každý rok se blíží období uzavírání hodnocení a tisku vysvědčení, 

což s sebou přináší mnoho otázek. Připravili jsme pro vás proto odpovědi na nejčastější dotazy k uzavírání hodnocení za 2. pololetí, které vám pomohou projít tímto obdobím bez komplikací.
Proč aplikace chybně počítá navrhované celkové hodnocení na vysvědčení?


Zkontrolujte, zda máte správně zaevidovaný druh předmětu (povinný/nepovinný) na číselníku Předměty (v menu Správa aplikace - Číselníky). Chybějící označení druhu předmětu může způsobit nesprávné výpočty.

Jak zadat žákovi známku z nepovinného předmětu nebo z předmětu, kterému se ostatní žáci ve třídě nevyučují?

Zaevidujte předmět v číselníku Předměty (v menu Správa aplikace - Číselníky). Poté jej vložte na uzávěrku žáka/studenta (v menu Hodnocení - Uzávěrky) a zadejte příslušnou známku.

Jak postupovat, pokud byl žák nehodnocen ve 2. pololetí?

V uzávěrce učitele (v menu Hodnocení - Uzávěrky) nastavte hodnocení předmětu na Nehodnocen. V návaznosti na něj se na vysvědčení za 2. pololetí udává celkové hodnocení ve stavu Neprospěl. Pokud žák absolvuje náhradní termín hodnocení, mělo by mu být vydáno nové vysvědčení s upraveným hodnocením předmětu i celkovým hodnocením.

Jak zadat uzávěrku žáků, pokud nepoužíváte rozvrh?

V tomto případě zadáte uzávěrky jednotlivých předmětů na formuláři Zadávání hodnocení a tisk ročníkového vysvědčení (v menu Výstupy - Vysvědčení).

Přístup na formulář ovlivňuje nastavení parametru aplikace Povolený způsob zadávání údajů na vysvědčení (menu Správa aplikace  - Nastavení - Parametry aplikace, kategorie Hodnocení).  Hromadné zadání hodnocení pak můžete provést na formuláři Hromadné zadávání známek (v menu Výstupy - Vysvědčení - Zadávání hodnocení a tisk ročníkového vysvědčení).

Jak skrýt navrhované známky a průměry v rozhraní žáků a rodičů?

Zobrazení těchto údajů ovlivňuje nastavení parametru aplikace Zobrazovat celkové průměry

a Zobrazovat uzávěrky v žákovské, spadajícího do kategorie Hodnocení (v menu Správa aplikace - Nastavení - Parametry aplikace). Nastavením hodnoty Nezobrazovat skryjete navrhované známky a celkové průměry v žákovské knížce pro žáky a jejich zákonné zástupce.

TIP: Parametr pro zobrazení uzávěrky se stavem Zobrazovat zveřejní uzávěrky okamžitě po jejich uložení. Nastavte jej, pouze pokud jste si jistí zadaným hodnocením a chcete je okamžitě zveřejnit. Pro zobrazení pouze potvrzených uzávěrek zvolte hodnotu Zobrazovat pouze potvrzené.

Jak zadat slovní hodnocení?

Slovní hodnocení zadáte na Uzávěrce učitele u jednotlivých předmětů, nebo na formuláři Uzávěrky žáka (v menu Hodnocení - Uzávěrky) jako ucelený text, který je možno zkopírovat a vložit z předem připraveného textového editoru.

TIP: Pro bezproblémové generování slovního hodnocení do příslušných vzorů vysvědčení doporučujeme formátování textu provádět až na detailu Uzávěrky žáka nebo na Uzávěrce třídního učitele v poli pro zadání slovního hodnocení.


Nezobrazují se vám pochvaly na vysvědčení?

Prověřte Uzávěrku třídního učitele (v menu Hodnocení - Uzávěrky) a zaškrtnutí ve sloupci Pochvaly a jiná ocenění. Pokud zde příznak nevidíte, použijte tlačítko Nastavit pochvaly pro uložení zadané pochvaly na uzávěrce.


Jak zadat celkovou absenci žáka na vysvědčení, pokud nepoužíváte průběžné zadávání absence?


Nepoužíváte-li Uzávěrku třídního učitele, absenci na vysvědčení zadáte na formuláři Zadání vysvědčení (v menu Výstupy - Vysvědčení - Zadání ročníkového hodnocení a tisk vysvědčení) po výběru třídy a žáka, a to v části Zameškané hodiny u příslušného pololetí.

Provádíte-li Uzávěrku třídního učitele, celkovou absenci můžete editovat přímo zde ve sloupci Absence omluvená/neomluvená. Absenci zadáte dvojklikem v příslušné buňce.

TIP: Pokud potřebujete provádět úpravy na Uzávěrce třídního učitele, např. editovat absenci, měnit celkové hodnocení nebo zadat pochvalu na vysvědčení, nezapomeňte, že uzávěrka musí být ve stavu nepotvrzeno. Jestliže už máte uzávěrku ve stavu potvrzeno, administrátor systému musí nejprve provést její odpotvrzení příslušným tlačítkem.

********

K dispozici máte rovněž krátká videa s návody, zaměřená na uzavírání hodnocení. V necelých 5 minutách tak získáte ucelené informace k dané problematice.  

Doporučujeme shlédnout tato videa:


Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...