Podpora KOMFORT START pro nové školy

Podpora KOMFORT START je určená pro školy, které k nám přechází z jiných informačních systémů určených k evidenci školní matriky (dále jen IS). V rámci této podpory bude řešeno samotné předávání osobních údajů přes zabezpečené uložiště a import dat do systému Škola OnLine. Pracovníci zákaznické podpory budou s oprávněnými osobami školy komunikovat, aby byl import dat odladěn bez chyb a škola tak měla organizaci ve Škole OnLine připravenou k okamžitému použití.

Převod dat z jiného systému bude probíhat v následujících krocích:

  1. Export dat ze stávajícího IS a jejich předání přes zabezpečené uložiště pro následný import.
  2. Import dat do Školy OnLine, který garantujeme realizovat do 14 dnů od předání dat v případě 100% součinnosti školy.
  3. Odladění importovaných dat tak, aby byly v naprostém pořádku.
  4. Potvrzení akceptačního protokolu o importu dat.
  5. Předání přístupu do aplikace.
  6. Předání návodů pro práci s aplikací.
  7. Představení aplikace.

V rámci podpory KOMFORT START bude škole poskytnuto:

Služba

Orientační cena

Pomoc pro získání dat ze stávajícího IS.

750

Základní kontrola převáděných dat technikem

400

Import dat

5 000

Individuální odstraňování chyb spověřenou osobou školy

4 000

Podpora při zavádění informačního systému Škola OnLine pro pověřenou osobu školy

2 000

Cena celkem

12 150

 

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH. Ceny jsou orientační a jejich výše se odvíjí od stavu předávaných dat a rozsahu importu. Cena bude upřesněna v rámci obchodního jednání.

Vstup do Školy OnLine

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...