Pověřenec ochrany osobních údajů (DPO)

Pověřenec ochrany osobních údajů (data Protection Office, DPO) napomáhá škole jako Správci osobních údajů být v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Proč škola potřebuje pověřence?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), které nabude účinnosti 25. května 2018 ukládá veřejným subjektům povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Při nesplnění této povinnosti hrozí správci osobních údajů pokuta až do výše 10 mil. EUR.

Činnosti DPO

Úkolem nezávislého pověřence je garantovat správnost nakládání s osobními údaji ve škole a komunikovat o této problematice s dozorovým orgánem i veřejností. Pověřenec za vás převezme veškerou starost o Ochranu osobních údajů od vstupních analýz, po navržení a implementaci vhodných opatření. Poskytování poradenství v oblasti GDPR správcům i zpracovatelům osobních údajů. Pravidelné monitorování souladu činností školy s GDPR Zvyšování povědomí, školení řídících pracovníků školy i pedagogických pracovníků. Nastavení metodik práce s osobními údaji a zajištění zákonnosti sběru údajů. Kontaktní bod pro dozorový úřad (ÚOOÚ) v záležitostech týkající se zpracování osobních údajů a hlášení incidentů.

Kdy začít?

Vzhledem k termínu účinnosti legislativy k 25. 5. 2018 a předpokládané potřebě kompletně revidovat systém sběru osobních údajů, je vhodné se problematikou začít zabývat co nejdříve.

Jak získat kvalifikovaného pověřence pro ochranu osobních údajů?

Kontaktujte nás na gdpr@skolaonline.cz a sdělíme Vám více informací.

Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým podílem ke komfortnímu používání Školy OnLine přispívá i jejich odborně erudovaná, ochotná a prakticky nonstop fungující technická podpora.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...