Propojení s čipovým systémem pro školní družiny BELLhop

Mějte přesný přehled o tom, od kdy do kdy máte za děti ve škole zodpovědnost!

Doba, kdy vychovatel školní družiny neustále  zjišťoval, zda jsou všichni žáci přítomní, je už dávno pryč! Společnost NeurIT, přední družinových systémů na českém trhu, a výrobce nejrozšířenějšího webového školního informačního systému Škola OnLine dokončili integraci svých systémů. Používání školní družiny je tak ještě jednodušší. Z novinky budou těžit i zákonní zástupci, tak vedení škol, tak i samotní vychovatelé.

 

Jednou ze zmiňovaných výhod je usnadnění práce vychovatelů školní družiny, kteří při zapisování příchodů a odchodů mohou nově využít systém BELLhop, který automaticky z čipu sejme informaci o tom, že si žáka přišel vyzvednout zákonný zástupce a zapíše čas odchodu dítěte. Škola tak má přesnou automatizovanou agendu časů, kdy za žáka má zodpovědnost a kdy již ne.

 

Jak propojení systémů funguje?

Probíhá zde obousměrná komunikace mezi Školou OnLine a družinovým systémem společnosti NeurIT

 

  1. Družinový systém pravidelně získává ze Školy OnLine základní informace o žácích a pracovnících školy (základní identifikační údaje – jméno, příjmení, funkce,…), které může využívat pro svoji interní činnost.
  2. Do Školy OnLine družinový systém BELLhop předává informace o příchodech/odchodech osob zaznamenaných na terminálech družinového systému. Na základě těchto informací pak školní informační systém vyznačuje přítomnost žáků v modulu školní družina.

 

Z pohledu školy je celá funkčnost zcela transparentní a nevyžaduje žádnou složitou správu.

Vstup do Školy OnLine

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...