Docházkový systém společnosti Veřejná informační služba

Doba, kdy třídní učitel přišel do třídy a zjišťoval, zda jsou všichni žáci přítomní ve výuce, je už dávno pryč. Společnost Veřejná informační služba (VIS), přední dodavatel docházkových a stravovacích systémů na českém trhu, a výrobce nejrozšířenějšího webového školního informačního systému Škola OnLine dokončili integraci svých systémů. Používání elektronických třídních knih je tak ještě jednodušší. Z novinky budou těžit i zákonní zástupci, kteří mohou být okamžitě informováni, pokud jejich dítě nedorazilo do školy.

 

Jednou ze zmiňovaných výhod je usnadnění práce vyučujících. Při zapisování docházky již v třídní knize naleznou předvyplněná jména žáků, kteří v tuto konkrétní hodinu nejsou přítomni na výuce. Učitel pouze zkontroluje skutečný stav a v případě, že se některý žák zapomněl přihlásit (třeba když zapomněl doma kartu nebo čip), upraví zápis v třídní knize dle skutečnosti.

 

Mezi další výhody propojení Školy OnLine s docházkovým systémem VIS patří možnost okamžitého informování rodičů o tom, že jejich dítě nedorazilo do školy. Tato informace odchází ze školy OnLine formou SMS nebo e-mailu. Děje se tak prakticky okamžitě, pokud se dítě pomocí karty nebo čipu ve stanoveném čase nezaregistruje do systému. Aplikace vyhodnocuje přítomnost/nepřítomnost dle rozvrhu konkrétního žáka. Rodič tak má v reálném čase přehled o tom, zda dítě v pořádku dorazilo nebo nedorazilo do školy. Rodič má také možnost si nastavit, zda chce zprávu dostávat pouze v případě, že dítě do školy nedorazilo, nebo zda chce dostat informaci, ať už dítě přišlo či nepřišlo. Tyto zprávy mohou být zajímavé pro rodiče mladších žáků nebo žáků problémových.

 

Jak propojení systémů funguje?

Probíhá zde obousměrná komunikace mezi Školou OnLine a docházkovým systémem společnosti VIS:

 

  1. Docházkový systém pravidelně získává ze Školy OnLine základní informace o žácích a pracovnících školy (základní identifikační údaje – jméno, příjmení, funkce,…), které potřebuje pro svoji interní činnost.
  2. Do Školy OnLine docházkový systém společnosti VIS předává informace o příchodech a odchodech osob, zaznamenaných na terminálech u vchodu do školní budovy. Na základě těchto informací pak školní informační systém vyznačuje absence žáků v třídní knize a zasílá upozornění rodičům.

 

Z pohledu školy je celá funkčnost zcela transparentní a nevyžaduje žádnou složitou správu.

Vstup do Školy OnLine

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...