Docházkový systém společnosti Z-Ware

Doba, kdy třídní učitel přišel do třídy a zjišťoval, zda jsou všichni žáci přítomní ve výuce, je už dávno pryč! Společnost Z-WARE, přední dodavatel docházkových a stravovacích systémů na českém trhu, a výrobce nejrozšířenějšího webového školního informačního systému Škola OnLine dokončili integraci svých systémů. Používání elektronických třídních knih je tak ještě jednodušší. Z novinky budou těžit i zákonní zástupci, kteří mohou být okamžitě informováni, pokud jejich dítě nedorazilo do školy.

Jednou ze zmiňovaných výhod je usnadnění práce vyučujících - ti při zapisování docházky již v třídní knize naleznou předvyplněná jména žáků, kteří v tuto konkrétní hodinu nejsou přítomni na výuce. Učitel pouze zkontroluje skutečný stav a v případě, že se některý žák zapomněl přihlásit (nebo třeba zapomněl doma kartu nebo čip) upraví zápis v třídní knize dle skutečnosti.

Propojení se systémem Škola Online_01

Mezi další výhody propojení Školy OnLine s docházkovým systémem Z-WARE patří možnost okamžitého informování rodičů o tom, že jejich dítě nedorazilo do školy. Tato informace odchází ze školy OnLine formou SMS nebo e-mailu a to prakticky okamžitě, pokud se dítě pomocí karty nebo čipu ve stanoveném čase nezaregistruje do systému. Aplikace vyhodnocuje přítomnost/ nepřítomnost dle rozvrhu konkrétního žáka a rodič tak má v reálném čase přehled o tom, zda dítě v pořádku dorazilo nebo nedorazilo do školy. Rodič má také možnost si nastavit, zda chce zprávu dostávat pouze v případě, že dítě do školy nedorazilo nebo zda chce dostat informaci, ať už dítě dorazilo nebo nedorazilo. Tyto informace mohou být zajímavé pro rodiče mladších žáků nebo např. u problémových žáků.

Jak propojení systémů funguje?

Probíhá zde obousměrná komunikace mezi Školou OnLine a docházkovým systémem společnosti Z-WARE.

1) Docházkový systém pravidelně získává ze Školy OnLine základní informace o žácích a pracovnících školy (základní identifikační údaje – jméno, příjmení, funkce,…), které může využívat pro svoji interní činnost.

2) Do Školy OnLine docházkový systém společnosti Z-WARE předává informace o příchodech/ odchodech osob zaznamenaných na terminálech docházkového systému. Na základě těchto informací pak školní informační systém vyznačuje absence žáků v třídní knize a zasílá upozornění rodičům.

Z pohledu školy je celá funkčnost zcela transparentní a nevyžaduje žádnou složitou správu.

Vstup do Školy OnLine

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...