Docházkový systém společnosti INEL

Zjednodušení práce učitele s elektronickou třídní knihou, to je jedna z hlavních předností integrace docházkového systému společnosti INEL s nejrozšířenějším webovým školním informačním systémem Škola OnLine. Výhody ze spolupráce obou subjektů ale mají i zákonní zástupci žáků: díky rychlému předávání údajů mohou být bez prodlení upozorněni, že jejich dítě nepřišlo na konkrétní část výuky do školy.

 

Administrativní zátěž vyučujících se sníží zejména vzhledem k tomu, že při zápisu docházky do elektronické třídní knihy zde již budou nastavena jména žáků, kteří nejsou aktuálně přítomni ve škole. Samozřejmě se může stát, že některý ze zaznamenaných žáků přítomen ve třídě je – např. když zapomene doma vstupní kartu nebo čip a do budovy se dostane s přispěním školníka či spolužáků. Učitel pak po vizuální kontrole pouze upraví konkrétní záznam v třídní knize.

 

Pro zákonné zástupce žáků je hlavním přínosem propojení mezi Školou OnLine a docházkovým systém INEL rychlé předání informace o nepřítomnosti jejich dětí či svěřenců ve škole. Podnětem pro zaslání zprávy ve formě SMS či e-mailu je fakt, že se žák pomocí své vstupní karty nebo čipu ve stanoveném čase nezaregistruje do systému. Rozhodující je okamžik, kdy žákovi začíná podle rozvrhu výuka, protože docházkový systém vyhodnotí, zda je žák zaregistrován či nikoliv. Po porovnání s aktuálním rozvrhem Škola OnLine nastavuje příslušnou docházku či absenci; a v konkrétním případě informuje žákova rodiče či zákonného zástupce. Ti mají také možnost se rozhodnout, jestli jim postačí zpráva o nepřítomnosti dítěte ve škole, či zda preferují zprávu o příchodu nebo absenci dítěte v každém případě. Takto mohou postupovat například rodiče mladších žáků nebo žáků s problémovou docházkou.

 

Propojení docházky a rozvrhu

Škola OnLine a docházkový systém INEL si mezi sebou předávají důležité údaje následujícím způsobem:

 

  1. Docházkový systém pravidelně přebírá ze Školy OnLine základní informace o žácích a pracovnících školy. Jde o základní identifikační údaje, jako jsou jméno, příjmení či funkce, které oba systémy potřebují pro svoji interní činnost a úspěšnou kooperaci.
  2. Škole OnLine následně docházkový systém INEL posílá kompletní přehled o příchodech a odchodech osob, zaznamenaných na terminálech u vchodu do školní budovy. Podle těchto dat pak Škola OnLine nastavuje záznamy o chybějících žácích co třídní knihy a informuje rodiče či zákonné zástupce.

 

Nespornou výhodou pro školu je fakt, že propojení mezi docházkovým systémem a školním informačním systémem je v podstatě bezúdržbové a naprosto transparentní.

Vstup do Školy OnLine

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...