Stravovací systém společnosti Anete

Řešíte zavedení elektronického stravovacího systému na vaší škole? Pak vsaďte na systém Kredit od společnosti ANETE, jehož nespornou výhodou je rychlá komunikace a vzájemná výměna dat s nejrozšířenějším webovým školním informačním systémem na českém trhu Škola OnLine.

 

Díky vzájemnému propojení obou systémů stačí všem uživatelům pouze jedno uživatelské jméno a jedno heslo. Šetří tak vlastní paměť i nervy. Nespornou výhodu poskytuje kooperace mezi Školou OnLine a Kreditem je také automatická synchronizace dat v obou systémech. Jestliže hospodářka školní jídelny či vedoucí pracovník školy vyznačí u konkrétního žáka či zaměstnance, že se stravuje ve školní jídelně, vytvoří se v systému společnosti ANETE obratem karta strávníka.

 

Propojení na jednoduché bázi

Podstatné je, že se data mezi oběma systémy předávají obousměrně, takže probíhá jejich neustálá automatická kontrola a synchronizace. Stravovací systém společnosti ANETE díky tomu pravidelně dostává data o žácích a pracovnících školy ze Školy OnLine. Konkrétně se jedná o základní identifikační záznamy, tj. jméno, příjmení či např. funkce v organizaci. Ty systém potřebuje pro správné fungování. Následně žákům a školským pracovníkům s příznakem „stravuje se ve školní jídelně“, vytvoří kartu strávníka. Přes tuto kartu pak mohou rodiče/zákonní zástupci žákovi, případně zaměstnanci školy sami sobě objednávat či odhlašovat obědy. Pro rodiče je propojení výhodné také při případné kontrole odebraných či neodebraných obědů žákem.

 

Pro vedení školy přináší propojení mezi Školou OnLine a systémem firmy ANETE snížení administrativní zátěže i zjednodušení technického zázemí. Kooperace obou systémů je totiž zcela transparentní a bez nutnosti zavádět složité kontrolní mechanismy.

Vstup do Školy OnLine

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...