Funkce školního informačního systému škola online

Ředitel

Předávání individuálních dat ze školní matriky

Předávání individuálních dat o žácích ze školní matriky pro Vás již nemusí být noční můrou. Škola OnLine kontroluje správnost dat a na případné nesrovnalosti Vás upozorní. Aplikace je provázána též s podrobnou nápovědou, kde naleznete odpověď na každou svoji otázku. Neodpovídá počet Vašich žáků ve výkazu? Škola OnLine a její funkce „Vizualizace dat“ Vám pomůže i v tomto případě.

Výkaznictví

Nebaví Vás každoročně počítat údaje do výkazů pro MŠMT? I v tomto případě se s důvěrou obraťte na Školu OnLine. Zpracujeme za Vás výkaz o školní družině/klubu, přijímacím řízení i zápisu do základní školy. Nemusíte se o nic starat, stačí pouze aktivně používat Školu OnLine. Vše ostatní zajistíme my.

Rozvrh a suplování

S námi máte neustálý přehled o tom, kdo, kdy, kde a co učí. Onemocněl Váš kolega? Škola OnLine Vám pomůže s řešením suplování. Potřebuje učitel vyměnit hodinu? Ve Škole OnLine to uděláte jednoduše tažením myši.

Školní akce

Exkurze, návštěva kina, divadla, školní výlet. Tyto akce vždy zamíchají celým rozvrhem. Se Školou OnLine je to však hračka. Zajistíme informování všech účastníků, promítneme automaticky změny do rozvrhu a umožníme vytisknout seznamy žáků.

Tisk vysvědčení

Přiblížil se konec školního roku a chystáte se rozdávat žákům vysvědčení? Vytiskněte jej přímo ze školního informačního systému Škola OnLine. Stačí uzavřít hodnocení a docházku žáků a můžete začít tisknout. Vysvědčení, výpisy z vysvědčení, katalogové listy, přehled nejlepších žáků, tříd, nejen s tím si Škola OnLine poradí.

Přijímací řízení

Mějte neustálý přehled o tom, jaký je zájem o Vaši školu. Sledujte, kolik bylo podáno přihlášek, kteří uchazeči splnili podmínky přijetí a kdo z nich odevzdal zápisový lístek. Díky spolupráci se společností SCIO jsme schopni přijímat výsledky i z jejich interních systémů pro testování obecných studijních předpokladů uchazečů.

Evidence školních úrazů

Škola OnLine jako jediný školní informační systém na českém trhu nabízí možnost přímého odesílání záznamů o úrazech na Českou školní inspekci. Nemusíte se tak seznamovat s aplikací Software602 Form Filler a složitě do ní přepisovat adresy a osobní údaje poškozeného. Nemusíte každoročně kupovat elektronický podpis. Záznam o úrazu odešlete ze Školy OnLine jednoduše jedním kliknutím.

Inventarizace majetku

Dohledat po škole všechny učební pomůcky, stoly, židle nebo audiovizuální techniku je občas nadlidský úkol. Se Školou OnLine můžete mít pod kontrolou všechny odpisy a účetní zůstatky. Přizpůsobujeme evidenci majetku školskému prostředí a umožňujeme správcům kabinetů neztratit kontrolu nad tím, komu byla pomůcka půjčena a kdo za ni momentálně zodpovídá.

Správce IT

Uživatelsky definované tiskové reporty

Základem každého informačního systému jsou kvalitní tiskové výstupy. Škola OnLine nabízí na 200 hotových reportů. Vytisknout katalogový list, protokol o komisionální zkoušce, pozvánku k přijímacímu řízení či přehled prospěchu na škole tak zvládne skutečně každý. Hotové tiskové sestavy můžete pochopitelně libovolně přizpůsobovat svým potřebám, stejně jako vytvářet výstupy zcela nové.

Správa zaměstnanců

Každou organizaci tvoří její zaměstnanci. Se Školou OnLine mohou pracovat učitelé, vychovatelé, výchovní poradci, ale třeba i osoby zodpovědné za knihovní fond. V systému jim stačí jen založit osobní kartu, přiřadit jim příslušnou roli a okamžitě mohou začít pracovat. Role pak určuje, se kterými částmi systému budou moci pracovat. Zda budou moci nahlížet do osobních údajů žáků, nebo měnit systémové parametry.

Integrace se službami Office 365

Služby Microsoft Office 365 ve spojení se školním informačním systémem Škola OnLine nabízejí uživatelům nový rozměr elektronické komunikace a spolupráce. Díky tomuto konceptu každá škola ušetří nezanedbatelné množství finančních prostředků i čas svých zaměstnanců.

Propojení s docházkovým systémem

Vedení elektronické třídní knihy nebylo nikdy snazší! Elektronickou třídní knihu Školy OnLine je možné propojit s docházkovým systémem. Učitelé tak již nemusí do systému zbytečně vkládat údaje o absenci žáků. Vše se děje bez jejich účasti automaticky a oni pouze kontrolují, zda jsou ve třídě přítomni skutečně všichni žáci, jež mají vyznačenou přítomnost.

Učitel

Školní matrika

Školní matrika představuje stěžejní evidenci celého školního informačního systému. Ve Škole OnLine můžete na kartě žáka evidovat nejen zákonem předepsané údaje, ale i třeba záznamy o uvolnění z výuky, jež ovlivňují další chování aplikace. Evidenci údajů zjednodušuje podbarvení povinných polí, stejně jako možnost nastavovat některé položky hromadně.

Hodnocení

Škola OnLine představuje velmi silný nástroj pro hodnocení znalostí Vašich žáků. Kromě běžného známkování můžete používat slovní hodnocení, body nebo procenta. Jednotlivým známkám můžete přiřazovat různé váhy, což Vám pomůže při uzavírání hodnocení.

Třídní kniha

S elektronickou třídní knihou vždy víte, jak poctivě daný student školu navštěvuje. Za třídní učitele systém automaticky sleduje, kdo ještě neodevzdal omluvenku. Průběžně též vyhodnocuje procentuální absenci žáka na výuce předmětu. Pamatováno pochopitelně bylo i na hospitace, kázeňské prohřešky či pořádkovou službu.

Výukové zdroje

Se Školou OnLine si můžete začít budovat svůj osobní sklad výukových materiálů. Prezentace, elektronické učebnice můžete následně jednoduše využít ve svých hodinách, nebo je dokonce zpřístupnit svým žákům. Skrze aplikaci můžete zadávat k vypracování i domácí úkoly či testy. Ty se automaticky vyhodnotí a získané známky se zapíší do hodnocení.

Komunikace

Potřebujete něco rychle sdělit svým kolegům, žákům nebo jejich rodičům? Chcete jim poslat SMS či e-mail? Škola OnLine nabízí jednoduchý způsob, jak je oslovit. U zpráv odesílaných v rámci školního informačního systému máte jistotu 100% doručení, a navíc můžete sledovat, i kdo si zprávu již přečetl.

Školní knihovna

Mějte přehled o knížkách a časopisech, které jsou přístupné ve školní knihovně. Zjistěte, kdy bude knížka dostupná, nebo si ji rovnou rezervujte. Nemusíte mít ani obavy, že ji vrátíte pozdě, protože Vás upozorníme na blížící se termín konce výpůjčky. Jediné, co Škola OnLine neumí, je doručit knížku až k Vám domů.

Školní družina/klub

Škola OnLine se jako jediná může pochlubit i možností vedení přehledu výchovně vzdělávací práce ve školní družině a klubu v elektronické podobě. Díky sdílení údajů se školní matrikou se nemusí vychovatelé starat o aktualizaci kontaktních údajů a pouze spravují odchody žáků.

Rodič/žák

Hodnocení

Škola OnLine je moderní žákovskou knížkou, ve které se Vám na jednom místě vypisují všechny Vaše známky. Pro zjištění hodnocení výsledků svých písemných prací nemusíte čekat až do druhého dne. Systém Vám je zpřístupní ihned po zadání učitelem.

Docházka

Jako rodiče máte okamžitý přehled o tom, zda dítě dorazilo v pořádku a včas do školy. Případné záškoláctví tak můžete podchytit hned v prvopočátku. Absence svých dětí můžete skrze Školu OnLine i omlouvat.

Rozvrh

Díky osobnímu kalendáři máte vždy aktuální přehled o všech změnách v rozvrhu. Na jednom místě vidíte veškeré suplování, školní akce a odpadlé hodiny. Se Školou OnLine Vám zkrátka nic neuteče.

Výukové materiály

Učitel má možnost přímo do rozvrhu vkládat konkrétní elektronické výukové materiály. Jednoduše se tak můžete vrátit k tématu poslední hodiny, připravit se na test či zkoušení nebo si jen rozšířit své obzory.

Komunikace

Potřebujete něco důležitého sdělit svému vyučujícímu? Se Školou OnLine nemusíte složitě hledat e-mail na webových stránkách školy. Stačí jen zvolit vyučujícího a napsat mu text zprávy. Během okamžiku si informace najde svého adresáta.

Objednávání obědů

Propojení se stravovacím systémem Vám umožní snadno objednávat a rušit obědy na jednom místě. Nejen že ušetříte čas, ale nemusíte si ani pamatovat hesla do různých webových aplikací.

Školní knihovna

Mějte přehled o knížkách a časopisech, které jsou přístupné ve školní knihovně. Zjistěte, kdy bude knížka dostupná, nebo si ji rovnou rezervujte. Nemusíte mít ani obavy, že ji vrátíte pozdě, protože Vás upozorníme na blížící se termín konce výpůjčky. Jediné, co Škola OnLine neumí, je doručit knížku až k Vám domů.

Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...