24

Jednou z častých situací, do které se uživatelé mohou po prázdninách dostat je zapomenutí hesla, případně uživatelského jména a tím pádem nemožnost přístupu do systému. Jak postupovat ocitnete-li se v této situaci? Řešení jsou různá a to podle toho zda jste:

 

 • žák/student
  Pokuste se nejprve o obnovení svého hesla prostřednictvím odkazu „Zapomněli jste heslo?“, který naleznete v přihlašovacím okně obrazovky na portálu Školy OnLine (modré okno vpravo nahoře). Po kliknutí na odkaz se Vám zobrazí stručný průvodce pro obnovení zapomenutého hesla. Tento postup je možný pouze v případě, že máte u svého účtu ve Škole OnLine evidovanou e-mailovou adresu. Při neúspěchu kontaktujte svého třídního učitele a požádejte ho o změnu Vašeho hesla a zaregistrování e-mailu na Vaší kartě v systému. Po jeho zaregistrování pak můžete provádět výše zmiňované obnovení hesla prostřednictvím e-mailového účtu. Pracovníci zákaznického podpory společnosti Škola OnLine jsou schopni poradit Vám se změnou hesla, nikoliv však provést vlastní změnu hesla!
 • zákonný zástupce žáka/studenta
  Pokuste se nejprve o obnovení svého hesla prostřednictvím odkazu „Zapomněli jste heslo?“, který naleznete v přihlašovacím okně obrazovky na portálu Školy OnLine (modré okno vpravo nahoře). Po kliknutí na odkaz se Vám zobrazí stručný průvodce pro obnovení zapomenutého hesla. Tento postup je možný pouze v případě, že máte u svého účtu ve Škole OnLine evidovanou e-mailovou adresu. Při neúspěchu kontaktujte třídního učitele Vašeho dítěte a požádejte ho o změnu Vašeho hesla a zaregistrování e-mailu na Vaší kartě v systému. Po jeho zaregistrování pak můžete provádět výše zmiňované obnovení hesla prostřednictvím e-mailového účtu. Pracovníci zákaznické podpory společnosti Škola OnLine jsou schopni poradit Vám se změnou hesla, nikoliv však provést vlastní změnu hesla!
 • učitel, nebo jakýkoliv jiný zaměstnanec školy
  Pokuste se nejprve o obnovení svého hesla prostřednictvím odkazu „Zapomněli jste heslo?“, který naleznete v přihlašovacím okně obrazovky na portálu Školy OnLine (modré okno vpravo nahoře). Po kliknutí na odkaz se Vám zobrazí stručný průvodce pro obnovení zapomenutého hesla. Tento postup je možný pouze v případě, že máte u svého účtu ve Škole OnLine evidovanou e-mailovou adresu.  Při neúspěchu kontaktujte administrátora aplikace na škole a požádejte ho o změnu Vašeho hesla a zaregistrování svého osobního e-mailu na Vaší kartě v systému. Po jeho zaregistrování pak můžete provádět výše zmiňované obnovení hesla prostřednictvím e-mailového účtu. Pracovníci zákaznické podpory společnosti Škola OnLine jsou schopni poradit Vám se změnou hesla, nikoliv však provést vlastní změnu hesla!
 • administrátor Školy OnLine na konkrétní škole 
  Pokud na Vaší škole máte dalšího uživatele s administrátorským oprávněním, obraťte se v první řadě na něj - má právo Vám změnit heslo. Pokud jste jediným administrátorem na Vaší škole, případně z nějakého důvodu nemůžete zastihnout jiného administrátora, pokuste se o obnovení svého hesla prostřednictvím odkazu „Zapomněli jste heslo?“, který naleznete v přihlašovacím okně obrazovky na portálu Školy OnLine (modré okno vpravo nahoře). Po kliknutí na odkaz se Vám zobrazí stručný průvodce pro obnovení zapomenutého hesla. Tento postup je možný pouze v případě, že máte u svého účtu ve Škole OnLine evidovanou e-mailovou adresu. Pokud se Vám nepodaří obnovit heslo tímto způsobem, obraťte se na zákaznickou podporu Školy OnLine a to prostřednictvím e-mailu hotline@skolaonline.cz. Pracovník zákaznické podpory společnosti Škola OnLine Vás následně požádá o bližší identifikaci a ověření. Po ověření Vaší totožnosti Vám bude vygenerováno a zasláno heslo nové.

Po opakovaném chybném zadání hesla (obvyklý počet chybných zadání je 3, ale může se lišit v závislosti na nastavení školy) provede Škola OnLine automaticky uzamčení účtu a to v zájmu zajištění vysoké bezpečnosti systému. Časový interval, po kterou je Váš účet zablokován bývá zpravidla 30 minut, ale nastavení se opět může lišit dle školy. O urgentní odblokování svého účtu můžete požádat administrátora aplikace na škole.

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...