07

MŠMT připravilo pro školní rok 2018/2019 několik změn v oblasti individuálního sběru dat o žácích. Přizpůsobit se tomu musela i školní matrika. Při evidenci žáků se tak setkáte s několika změnami. Některé z nich vyžadují i Váš zásah u stávajících žáků, proto byste jim měli věnovat zvýšenou pozornost.  

 

Nadání

Dříve se sledovalo, zda je žák mimořádně nadaný. Nově se v této položce sleduje, zda je žák nadaný, a to dle §27 odst. 1 vyhlášky 27/2016 Sb. V tomto případě tedy dochází ke změně významu hodnoty. Položku proto bude nutné opětovně vyhodnotit a správně v aplikaci nastavit. Využít k tomuto můžete funkci aplikace pro hromadné nastavení položek, kdy u většiny žáků pravděpodobně nastavíte volbu „žák bez identifikovaného nadání dle §27 odst. 1 vyhlášky 27/2016 Sb.“. Dříve sledované mimořádné nadání se nyní eviduje výhradně v rámci zadávání údajů z doporučení ke vzdělání.

Individuální vzdělávací plán

I v tomto případě došlo v souvislosti s doporučeními ke vzdělávání k redukci položek číselníku. Nově se již nesetkáte s volbami:

  • IVP – zdravotní postižení
  • IVP – zdravotní znevýhodnění
  • IVP – sociální znevýhodnění

Pokud máte žáka, který měl dříve nastavenou některou z výše uvedených hodnot, je nezbytné nastavení na kartě žáka individuálně upravit a nastavit mu k datu 1. 9. 2018 některou z MŠMT akceptovaných hodnot:

  • Není IVP
  • IVP z důvodu SVP
  • IVP - mimořádné nadání
  • IVP - ostatní

Zdravotní postižení

Od školního roku 2018/2019 již na kartě žáka nenaleznete položky pro vyznačení druhu zdravotního postižení. Nově MŠMT přijímá informace o zdravotním postižení žáka/studenta výhradně z identifikátoru znevýhodnění, zadávaného v rámci doporučení ke vzdělávání. Všichni žáci, kterým se má do statistických výkazů započítat zdravotní postižení, tak musí mít v evidenci zavedené nové doporučení ke vzdělávání žáka se specifickými zdravotními potřebami.

Financování žáka/studenta

Od 1. 9. 2018 došlo ze strany MŠMT k redukci položek v číselníku financování a nově se setkáte pouze s volbami „Financováno z prostředků MŠMT“ a „Nefinancováno z prostředků MŠMT“. Pro školy tak opět došlo k výraznému zjednodušení evidence. Informace o zvýšeném financování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou i v tomto případě přebírány z doporučení ke vzdělávání žáka se specifickými zdravotními potřebami.

Transformace stávajících hodnot jako např. „Financování z prostředků MŠMT - zvýšené - více vad“ na „Financováno z prostředků MŠMT“ byla zajištěna automaticky aplikací a z Vaší strany není potřeba nic měnit.

Více informací o změnách naleznete na webových stránkách MŠMT. V případě potřeby je můžete konzultovat přímo s metodiky MŠMT zasláním dotazu na e-mailovou adresu matrika@msmt.cz.
Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...