21

Dosud bylo možné vykazovat pouze jedno platné doporučení. Aktualizací vyhlášky č. 27/2016 Sb. s účinností od 1. 1. 2020 byla zavedena paralelně platící doporučení.

Dojde-li ke  změně vzdělávacích potřeb žáka, může školské poradenské zařízení vydat nové doporučení před vypršením doby platnosti původního doporučení. Pokud je vzhledem k více druhům znevýhodnění žáka uvedených v § 16 odst. 9 zákona nezbytné vydání doporučení různými školskými poradenskými zařízeními s ohledem na jejich zaměření nebo je-li žákovi souběžně poskytováno vzdělávání nebo školské služby ve více školách, může mít žák evidováno paralelně více platných doporučení.

Konkrétní změny na formuláři Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami s osvětlením funkčnosti jsou popsány v přiloženém PDF dokumentu.

  


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...