17

K dobrým vzájemným vztahům rodiny a školy jistě přispívá i komunikace s rodiči a umožnění přístupu k aktuálním informacím ohledně studijních výsledků jejich dětí. Rodiče tak prostřednictvím Školy OnLine mají přístup k elektronické komunikaci se školou, mohou kontrolovat hodnocení svých dětí v jednotlivých předmětech, být informováni o probraném učivu a v neposlední řadě o chování svého dítěte. Žáci jistě ocenění např. přístup k výukovým zdrojům či aktuálním informacím o změnách v rozvrhu. Období začátku školního roku je spojené právě s vytvářením uživatelských účtů do školního informačního systému pro žáky, jejich zákonné zástupce a případně nové učitele.

Prvotní registrace žáků i rodičů probíhá nejlépe prostřednictvím PIN kódu, pomocí kterého si jednotliví uživatelé založí své uživatelské účty sami – zvláště u větších škol to představuje významnou úsporu práce a času zaměstnanců školy. Generování PIN kódu pro registraci do systému pro žáky a rodiče lze provádět hromadně. Aplikace následně rovněž umožňuje hromadné rozeslání PIN kódu na e-mail žáka či rodiče společně s podrobnými instrukcemi k registraci.

1. Generování PINů pro žáky/studenty a hromadné odeslání PINů e-mailem:

  • V menu Evidence osob – Školní matrika – Žáci/studenti si zobrazíme všechny žáky školy tlačítkem Zobrazit vše, nebo si pomocí filtru vybereme například konkrétní třídu (ve filtru nastavíme v řádku „Třída:“ „začíná na“ a vepíšeme název třídy např. I.A)
  • Jakmile se nám zobrazí seznam požadovaných žáků, vybereme z výběrového seznamu u tlačítka Hromadné nastavení položek ve spodní části formuláře příkaz „generovat PINy“ viz. obrázek.  Tímto krokem vygenerujeme PINy hromadně pro všechny zobrazené žáky.

  • V dalším kroku máte možnost zaslat informaci o přiděleném PIN kódu na e-mailový účet žáka případně rodiče.

Zprávu mohou administrátoři a třídní učitelé zaslat osobám, které splňují následující podmínky:

  • mají již vygenerovaný tzv. PIN pro registraci do aplikace,
  • nemají dosud vytvořený uživatelský účet,
  • osoba má v aplikaci evidován osobní e-mail (v případě žáka/studenta je možné využít e-mail na zákonného zástupce)

Hromadné zaslání e-mailů provedete rovněž na formuláři Žáci/studenti prostřednictvím příkazu „Rozeslat PINy e-mailem“, který naleznete jako jednu z voleb ve výběrovém seznamu u tlačítka Hromadné nastavení položek. Zpráva bude odeslána těm uživatelům, kteří jsou buďto v seznamu žáků označeni.

Na formuláři „Zaslání PINů e-mailem“ můžete zvolit, z jakého e-mailu bude odesláno (e-mail školy nebo Váš školní nebo osobní e-mail).


Označením příznaku „PIN odeslat na e-mail zákonného zástupce“ určíte, zda má být PIN zaslán na e-mail žáka/studenta nebo jeho zákonného zástupce (bude použit e-mail primárního zákonného zástupce pro komunikaci). Pro odeslání PINů použijete tlačítko „Odeslat e-mail

 

Součástí e-mailové zprávy, které je budoucímu uživateli zasílána jsou kompletní informace, které jsou potřeba k registraci a které jej navedou k vytvoření uživatelského účtu do systému.

2. Generování PINů pro rodiče a hromadné odeslání PINů e-mailem:

Provádí se obdobný způsobem na formuláři Zákonní zástupci.

  • Vstoupíme do menu Evidence osob – Školní matrika – Zákonní zástupci. Zde si opět buď zobrazíme všechny zákonné zástupce, nebo si vyfiltrujeme zákonné zástupce pouze pro třídu, kde budeme informace o registraci předávat.
  • Jakmile se nám zobrazí seznam požadovaných zákonných zástupců, klikneme na tlačítko „Generovat PINy“ pod seznamem zákonných zástupců.
  • Jakmile máme PINy u zákonných zástupců vygenerovány, máme opět možnost rozeslat na e-maily zákonných zástupců hromadně informace o přiděleném PIN kódu a pokynech k registraci. Tento krok učiníme pomocí příkazu „Rozeslat PINy e-mailem“, který se nachází ve výběrovém seznamu u tlačítka „Generovat PINy“. 


3. Založení uživatelských účtů pro učitele

Založení účtu pro učitele musí provést pověřený pracovník školy (administrátor systému na škole). Provádí se na formuláři "Učitelé", ke kterému přistoupíme z menu Evidence osob – Zaměstnanci školy – Učitelé. Po kliknutí na tlačítko Zobrazit se nám zobrazí seznam všech učitelů na dané škole. V případě, že potřebujeme učiteli založit přístup do aplikace, učiníme tak pomocí tlačítka "Založit účet" v pravé části obrazovky. Doporučené kroky, které je třeba provést v systému při příchodu nového učitele a odchodu stávajícího naleznete ve článku Promítáme do Školy OnLine změny v pedagogickém sboru.


UPOZORNĚNÍ: V souvislosti se zakládáním účtů a následného řešení zapomenutí přihlašovacích údajů do systému, klademe důraz na vyplnění položky e-mail na kartě žáka/rodiče, pomocí kterého si v případě zapomenutí hesla mohou uživatelé své heslo obnovit a odpadá tak nutnost kontaktovat třídního učitele či administrátora aplikace s žádostí o změnu hesla.

 

 

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...