22

Vyslyšeli jsme četná přání a požadavky škol a připravili pro Vás novou funkčnost, jejíž cílem je umožnit hlasování prostřednictvím zpráv v aplikaci na formuláři "Odeslat zprávu". Prostřednictvím zprávy s hlasováním je možno si nechat vyžádat a následně i vyjádřit rychlou odpověď na zprávu. V praxi to znamená, že odesílatel zprávy může provést průzkum např. u zákonných zástupců, zda jejich dítě se zúčastní plánovaného lyžařského výcviku, Školy v přírodě, či zda byl seznámen např. se školním řádem. Svým souhlasem či nesouhlasem tak dát rychlou zpětnou vazbu škole k dotazované problematice.

Zprávu s hlasováním zadáváme obdobným způsobem jako běžnou zprávu v aplikaci na formuláři "Odeslat zprávu" v menu Komunikace - Zprávy. Výběr příjemců provedeme standardním způsobem jako u běžné zprávy. Pokud však požadujeme poslat zprávu s hlasováním, označíme kliknutím levého tlačítka myši příznak ve spodní části formuláře "Použít hlasování" viz. obrázek. 


 

 

Po zaškrtnutí příznaku "Použít hlasování" je odesílateli zprávy umožněn výběr možných odpovědí v poli "Použít hlasování", ze kterých bude moci hlasující vybírat. Pokud požadujeme pouze odpověď Ano/Ne, zvolíme tedy první možnost viz. obrázek. 

 

 

 

 

V aplikaci se zobrazí příjemci zpráva s hlasováním na formuláři Přijaté zprávy tak, jako je tomu na obrázku níže. Uživatel zvolí jednu z variant možných odpovědí a zprávu odešle zpět prostřednictvím tlačítka "Odeslat vybranou odpověď". 

 

 

Výsledek hlasování pak odesílatel zprávy s hlasováním může sledovat na detailu  "Odeslané zprávy" viz. obrázek níže. Výsledky hlasování jednotlivců jsou zobrazeny ve sloupci "Hlasování - odpověď". Ve spodní části formuláře pod seznamem hlasujících máme pak k dispozici rychlý přehled se sečtenými hlasy pro jednotlivé odpovědi. 

 

 

 

Věříme, že tato nová funkčnost bude užitečná i pro Vás. 

Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...