17

Od roku 2012 byla ve fázi pokusného ověřování na vybraných školách možnost získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou. Tento  model  se projevil jako vhodný, a proto došlo k zakotvení této možnosti do právních předpisů. 

Všechny střední školy tak mohou od školního roku 2021/2022 standardně vzdělávat žáky v těchto spojených oborech (L0+H) podle novelizovaných školských předpisů. V souladu s touto novelou byla upravena aplikace Škola OnLine. 

Pojďme si nyní shrnout jakým způsobem toto vzdělávání u žáků zaevidujete v systému. 

Prvním předpokladem a evidenci tohoto vzdělávání je je založení příslušného oboru do číselníku oborů v menu Správa aplikace - Číselníky - Obory. 

V poli "Kód a název oboru" zaevidujete obor s maturitní zkouškou a v poli "Druh vzdělání" vyberete hodnotu "Střední s maturitní zkouškou i výučním listem". 

V návaznosti na tento druh vzdělání aplikace umožní zaevidovat druhý doplňkový obor viz. pole " Kód a název doplňujícího oboru"

Ve školní matrice na kartě žáka pak na detailu záznamu vztahujícího se k Oboru vzdělávání vložíte u žáka příslušný obor. Jeho zobrazení bude na kartě žáka vypadat následovně: 

Metodický návod MŠMT k organizaci vzdělávání v oborech vzdělání, ve kterých lze získat současně střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou naleznete na tomto odkazu. V tomto návodu naleznete mimo jiné i seznam oborů vzdělání, v nichž je možné tento způsob vzdělávání uskutečňovat.

V souladu s tím, jak bude Ministerstvo školství blíže specifikovat požadavky na tisky vysvědčení a jiné agendy, budeme dále v úpravách aplikace pokračovat. 

Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým podílem ke komfortnímu používání Školy OnLine přispívá i jejich odborně erudovaná, ochotná a prakticky nonstop fungující technická podpora.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...