Přehled vypsaných školení

Eva Sýkorová / čtvrtek 16. března 2023 / Kategorie: Školení administrátorů systému Škola OnLine

Evidence maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií v systému Škola OnLine, 30. 3. 2023

490,00 Kč Datum události: 30.03.2023 13:00 - 15:00 Export událost
  • Účast: 8
  • Sedadla: 20
  • Zbývající: 12
  • Cena: 490,00 Kč
Registrace události již není možná.

Obsah školení:


- legislativní pravidla zkoušek

- evidence předmětů/částí zkoušky obecně

- definice zkušebního protokolu

- nastavení předmětů/částí zkoušky u jednotlivých účastníků

- rozdělení účastníků zkoušky do dnů

- evidence témat zkoušek

- nastavení zkušební komise

- zápis hodnocení celé zkoušky včetně hodnocení jednotlivých částí zkoušky

- tisk závěrečných vysvědčení a diplomů

- stručné shrnutí práce s IS CERTIS a import dat z tohoto systému do Školy OnLine

Tisk
688

x
Vstup do Školy OnLine

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...