06

Termín jarního předávání dat ze školních matrik se blíží. Již nyní mohou školy ověřovat správnost předávaných dat ve Škole Online a na testovacím serveru MŠMT. Pojďme si v následujícím článku shrnout, co Vás čeká, a co pro bezproblémové odevzdání dat můžete učinit již nyní. 
Kontrola školní matriky ve Škole Online


Abychom měli jistotu, že nám ve školní matrice nic nechybí a vložené údaje o žácích jsou evidované správně, provedeme si kontrolu údajů ve školní matrice přímo v aplikaci Škola Online. Můžeme ji provádět kdykoliv v průběhu školního roku.

Pro kontrolu dat vstoupíme menu Evidence osob – Školní matrika – Export ze školní matriky pro MŠMT a klikneme na tlačítko "Zkontrolovat". Sběrné období neměníte, rozhodné datum sběru je k 31. 3. 2024.


Oprava údajů školní matriky ve Škole Online

V případě, že v datech školní matriky budou nalezeny nesrovnalosti, zobrazí se nám seznam žáků, u kterých byla chyba nalezena.

Kliknutím na chybu (hypertextový odkaz s textem chyby) si zobrazíme nápovědu v uživatelské příručce vedoucí k jejímu odstranění. Vlastní opravu pak provádíme přímo na kartě žáka, na kterou se dostaneme z chybového výpisu pomocí tlačítka s tužkou.

TIP: Nově zobrazujeme na Kontrole exportu pod přehledem chyb rovněž seznam žáků, kteří nejsou součástí exportu. Příčinou může být označení příznaku na kartě žáka "Nezahrnovat do výkazů" případně u SŠ se může jednat o studenty, kteří na Vaší škole vykonávají pouze závěrečnou zkoušku. 


UPOZORNĚNÍ: Příloha výkazu R 43-01 (soubor „b“ s údaji o podpůrných opatřeních) se v jarním období nepředává.


Odeslání dat ke kontrole na testovací servery MŠMT

V případě, že v aplikaci Škola Online nejsou kontrolou nalezeny chyby ve školní matrice, můžeme odeslat data ke kontrole na servery MŠMT. Doporučujeme nejprve provést odeslání dat na testovací servery a následně pokračovat v odstranění chyb, které se při odeslání objeví na straně MŠMT. 


Využít lze možnosti přímého odeslání dat ze Školy Online na ostrý či testovací server (doporučujeme) bez nutnosti stahování souboru do počítače. Více se dozvíte na následující adrese

Servery MŠMT

Testovací server pro zkušební odeslání dat ze školní matriky je již dostupný na následujícím odkazu.

Ostrý sběr dat proběhne v období 1. 4. - 15. 4. 2024. Ostrý server pro finální odeslání dat ze školní matriky bude dostupný ve čtvrtek 28. 3. 2024 v odpoledních hodinách na tomto odkazu

TIP: Pokud si chcete připomenout změny v evidenci některých údajů, ke kterým došlo již při podzimním sběru dat v aktuálním školním roce, podrobné informace naleznete na následujícím odkazu pod symbolem vykřičníku s textem „ČTĚTE“. 


Webináře ke školním matrikám

Pro školy, které s námi odevzdávají školní matriku poprvé a nejen pro ně, jsme vypsali termíny webinářů věnované evidenci údajů ve školní matrice a jejich předávání na MŠMT. Kliknutím na příslušný odkaz a termín proveďte registraci na webinář:

Evidence školní matriky a export dat na MŠMT, 14. 3. 2024

Evidence školní matriky a export dat na MŠMT, 19. 3. 2024

Evidence školní matriky a export dat na MŠMT,   4. 4. 2024


Předávání údajů o dětech MŠ

Dovolujeme si rovněž upozornit, že školy, které evidují v rámci Školy Online i údaje o dětech MŠ se současně mohou zapojit do ověřovacího zasílání individuálních dat.

Při jarním sběru dat budou moci mateřské školy v rámci ověřovacího předávání údajů importovat data nejen na „testovacím“ serveru jako doposud, ale nově i na „ostrém“ serveru na adrese https://matrika.msmt.cz/matrikas/ včetně odeslání na správní úřad, takže ten bude mít možnost data následně zkontrolovat.


Důležité odkazy

Předávání dat z matrik – Odevzdání dat na servery MŠMT

Jak na opravu nejčastějších chyb ve školní matrice.

Základní informace k předávání údajů ze školních matrik.

Informace a metodické poznámky k předávaným individuálním údajům ze školních matrik.

Seznam aktuálních číselníků platných pro předávání individuálních dat ze školních matrik.

Vzory formulářů generovaných z individuálních dat ze školních matrik a vysvětlivky k těmto výkazům.

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...