04

Přinášíme vám přehled lednových novinek a úprav systému Školy Online. Přehled těch nejzásadnějších jsme pro Vás shrnuli v následujícím článku. Věříme, že Vám v mnoha ohledech Vaši práci usnadní a zpříjemní. 


HROMADNÉ NASTAVENÍ DATA NA VYSVĚDČENÍ

Zadávání dat na vysvědčení po třídách je již minulostí. S ohledem na řadu podnětů ze strany uživatelů jsme vytvořili nový formulář Výchozí datum na vysvědčení (naleznete v menu Výstupy – Vysvědčení). Prostřednictvím tohoto formuláře můžete nastavit datum na vysvědčení hromadně všem nebo pouze vybraným třídám. Datum nastavený na tomto formuláři se následně zobrazí na vysvědčení žáků v příslušném pololetí při ukládání definice vysvědčení pro dané pololetí. Tímto krokem se celý proces zadání data na vysvědčení značně urychlí. Bližší informace k nastavení výchozího data na vysvědčení a doporučený postup pro jeho nastavení naleznete v uživatelské příručce kapitole Výchozí datum na vysvědčení. 

KONEC DVOJÍ EVIDENCE DAT VYSVĚDČENÍ

Máte již zaevidovaný datum na vysvědčení u žáků a rádi byste stejné datum zaevidovali i na Evidenci ročníkových vysvědčení jako datum vydání? Nové tlačítko Nastavit datum vydání umístěné na formuláři Evidence ročníkových vysvědčení vám toto nastavení zajistí. Po kliknutí na tlačítko se do posledního sloupce s názvem Datum vydání doplní datum evidovaný na vysvědčení u žáků ve zvoleném pololetí.

KOMFORTNĚJŠÍ ZOBRAZENÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NA UZÁVĚRCE PŘEDMĚTU

Využíváte v rámci průběžného hodnocení slovní hodnocení případně kombinaci známky a slovního hodnocení?  Učitelé mají k dispozici nový nástroj, který mohou využít při uzavírání hodnocení předmětu. Na uzávěrku učitele předmětu jsme na detail žáka doplnili tlačítko Zobrazit slovní hodnocení. S jeho pomocí si můžete nechat zobrazit jednotlivá slovní hodnocení v daném předmětu a přihlédnout k nim při zadávání závěrečného hodnocení.

ROZŠÍŘENÍ FUNKČNOSTI NA KONTROLE EXPORTU PRO MŠMT

Na kontrole exportu na formuláři Export dat ze školní matriky  jsme rozšířili funkčnost o zobrazení výpisu žáků, kteří nejsou zahrnuti do exportu. Jedná se o žáky, kteří mají na kartě označen příznak Nezahrnovat do výkazů případně Žák koná na škole pouze závěrečnou zkoušku (týká se SŠ nebo VOŠ). Prostřednictvím hypertextových odkazů lze kliknout na jméno příslušného žáka, vstoupit na jeho kartu a evidenci opravit. Ještě před samotným odesláním dat na servery MŠMT tak máte možnost odchytit žáky, kteří se Vám do sběru nepředávají z důvodu jejich nesprávné evidence ve školní matrice.


POHODLNĚJŠÍ  ZADÁVÁNÍ DOZORŮ

Také při zadávání dozorů na formuláři Dozory učitelů dlouze přemýšlíte, který učitel je pro dozor ve zvoleném čase nejvhodnější? Pomoci Vám může nový příznak Zobrazit náhled rozvrhu učitele umístěný pod tabulkou s dozory. Po jeho označení se v dolní části rozvine týdenní kalendář s rozvrhem vybraného pedagoga. Můžeme tak snáze volit vhodnou osobu pro dozor v příslušném čase.