20

Přinášíme vám přehled březnových novinek systému Škola Online. Zahrnuje řadu zajímavých námětů od našich uživatelů, které jsme zapracovali do aplikace pro zlepšení a zjednodušení vaší práce. Podívejme se spolu, co nového v systému najdete.


Kontrola uzávěrek administrátorem

Vytvořili jsme nový formulář pro kontrolu uzávěrek ze strany administrátora, dostupný v menu Hodnocení – Statistiky a přehledy. Zde si lze ověřit, které uzávěrky z vybraného pololetí u zvoleného učitele nebo třídy dosud nejsou uloženy a potvrzeny. Administrátor tak získává cennou funkci k ověření stavu uzavírané klasifikace v době tisku vysvědčení. Navíc má možnost se přímo z výpisu přepnout do uzávěrek učitelů a doplnit potřebná data.

 

Individuální výběr příjemců zprávy pomocí našeptávače

Pro co nejjednodušší posílání zpráv jsme přidali na formulář Odeslat zprávu (v menu Komunikace – Zprávy) výběr příjemců podle příjmení. Stačí zde do pole Příjemci začít psát příjmení hledaného příjemce. Systém zobrazí nabídku nalezených osob. Pro zvolení správného adresáta stačí kliknout na odpovídající nabídku.


Zobrazení informace, kdo a kdy zadal žákovi poznámku

Abychom vám ulehčili práci se systémem, přidali jsme v menu Třídní kniha – Třídní kniha – Poznámky žáka/studenta k jednotlivým záznamům informaci o tom, kdo příslušnou poznámku nebo pochvalu udělil. Stačí na formuláři Poznámka žáka/studenta najet na ikonu „i“ u příslušné poznámky a přečíst si, kdo a kdy jej zadal.


Informace pro rodiče, k jakému dítěti se vztahuje doručená zpráva

Na základě řady impulzů od zákonných zástupců jsme v jejich účtech na detail doručené zprávy v menu Komunikace – Zprávy – Přijaté zprávy doplnili údaj o tom, ke kterému z jejich dětí se zpráva vztahuje. Může zde být uvedeno jméno dítěte nebo název třídy; druhá varianta nastává, pokud je zpráva adresována rodičům všech žáků dotyčné třídy nebo skupiny.

 

Filtrování školních akcí podle tříd

Potřebujete zjistit, které školní akce se týkají konkrétní třídy? V Evidenci školních akcí (v menu Rozvrh a suplování – Školní akce) jsme na filtr, dostupný pod ikonou trychtýře, již najdete vpravo dole pod seznamem akcí, doplnili položku Třída. Snadno tak najdete výpis akcí zvolené třídy bez nutnosti procházet jejich kompletní seznam.


Předvýběr učitele k hodině tandemové výuky v obecném suplování

V rámci obecného suplování v menu Rozvrh a suplování – Suplování jsme upravili výběr učitelů v případě hodin s původně rozvrhovanou tandemovou výukou nebo hodin se spoluúčastí asistentky pedagoga. Nově při řešení takové hodiny v rámci obecného suplování máte automaticky přednastaveného toho z původních učitelů, který nemá zadánu absenci.