Již jen několik málo dnů zbývá na předání dat o žácích ze školních matrik. Letos bylo předávání zahájeno 1. dubna a data musí být předána do pátku 15. dubna. Předávání probíhá na serveru MŠMT na adrese https://matrika.uiv.cz/matrikas/, kde také v horní části stránky pod jednotlivými symboly naleznete aktuální pokyny pro předávání, číselníky a další užitečné informace.

Pro naši plzeňskou pobočku hledáme C# návrháře/programátora. Budete součástí projektového týmu, který se zabývá vývojem komplexních informačních systémů založených na webových technologiích ASP.NET. Hlavní náplní bude návrh aplikační architektury a vlastní programování jednotlivých částí a komponent. Během vývoje získáte další zkušenosti ohledně programování moderních responsivních webových aplikací. 

Se začátkem dubna dochází ke změně ve způsobu předávání záznamů o úrazech ze školního informačního systému Škola OnLine do informačního systému InspIS České školní inspekce. K 31. březnu ČŠI ukončila starý způsob předávání záznamů a od 1. dubna bylo spuštěno nové komunikační rozhraní. Z Vašeho pohledu, jakožto správců obou zmíněných systémů, je nyní nutné provést nastavení jak na straně informačního systému InspIS, tak i přímo ve Škole OnLine. Po provedení tohoto prvotního nastavení bude možné předávat záznamy o úrazech na ČŠI stejným způsobem jako doposud.

S blížícím se termínem tisku ročníkových vysvědčení jsme pro vás připravili článek zaměřený na evidenci tiskopisů vysvědčení pro závěrečné deváté ročníky základních škol a také pro žáky, kteří získali základní vzdělání v šesti, či osmiletém gymnáziu. Toto vysvědčení je „dokladem o získaném stupni vzdělání“ (žák jím může doložit, že získal základní vzdělání) a z tohoto důvodu je nutné jej dle legislativy evidovat s unikátním sériovým číslem.

V tomto článku se podíváme na tisk vysvědčení "postaru", tedy dle vyhlášky 223/2005 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky 3/2015 Sb. Postup tisku je pro základní školy i pro střední školy (ročníková vysvědčení) prakticky shodný, liší se v podstatě pouze použitými vzory.

Strana 10 z 207První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...