Pro naši plzeňskou pobočku hledáme pracovníka/pracovnici do oddělení zákaznické podpory. Oddělení zprostředkovává veškerou komunikaci se stávajícími zákazníky – uživateli nejrozšířenějšího webového školního informačního systému Škola OnLine. Podpora je poskytována telefonicky, e-mailem i osobní formou přímo u zákazníka. Oddělení je zodpovědné i za vytváření podpůrných materiálů (příruček,…) a další administrativní činnosti.

Škola OnLine není jen systémem evidenčním a vzdělávacím, ale v poslední době se snažíme být i systémem integračním a umožňovat komunikaci všech systémů, které se na škole používají. Jedním z příkladů může být i propojení se systémem Školní program, o kterém Vám zde něco napíše ředitel základní školy v Dubné, PhDr. Václav Meškan, Ph.D.

 

Již jen několik málo dnů zbývá na předání dat o žácích ze školních matrik. Letos bylo předávání zahájeno 1. dubna a data musí být předána do pátku 15. dubna. Předávání probíhá na serveru MŠMT na adrese https://matrika.uiv.cz/matrikas/, kde také v horní části stránky pod jednotlivými symboly naleznete aktuální pokyny pro předávání, číselníky a další užitečné informace.

Pro naši plzeňskou pobočku hledáme C# návrháře/programátora. Budete součástí projektového týmu, který se zabývá vývojem komplexních informačních systémů založených na webových technologiích ASP.NET. Hlavní náplní bude návrh aplikační architektury a vlastní programování jednotlivých částí a komponent. Během vývoje získáte další zkušenosti ohledně programování moderních responsivních webových aplikací. 

Se začátkem dubna dochází ke změně ve způsobu předávání záznamů o úrazech ze školního informačního systému Škola OnLine do informačního systému InspIS České školní inspekce. K 31. březnu ČŠI ukončila starý způsob předávání záznamů a od 1. dubna bylo spuštěno nové komunikační rozhraní. Z Vašeho pohledu, jakožto správců obou zmíněných systémů, je nyní nutné provést nastavení jak na straně informačního systému InspIS, tak i přímo ve Škole OnLine. Po provedení tohoto prvotního nastavení bude možné předávat záznamy o úrazech na ČŠI stejným způsobem jako doposud.

Strana 9 z 207První   Předchozí   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...