Aktuality o GDPR

21

Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo návrh zákona, který má nahradit současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Návrh zákona o zpracování osobních údajů byl předložen do meziresortního připomínkového řízení dne 18. 8. 2017 a do 15. 9. 2017 k němu mohou oprávněné instituce a veřejné orgány přikládat námitky a doporučení.

Znění návrhu, včetně připomínek je možné stáhnout zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAQCDZPW5

Z pohledu škol je zajímavé, že zákonodárci navrhují snížení věkové hranice, kdy je nezbytný souhlas zákonného zástupce dítěte při použití online služeb na 13 let (v GDPR až 16 let). Jaké jsou další podstatné návrhy v nové legislativě se dočtete v tomto článku.

Zdroj: http://www.rowanlegal.com/gdpr-navrh-ceskeho-zakona-nahrazujiciho-stojednicku-je-na-svete/Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...