Aktuality o GDPR

06

Na základě dotazu společnosti ŠKOLA ONLINE a.s. ohledně vydávání osvědčení v oblasti GDPR nám zástupce Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. sdělil, že v současnosti není v ČR akreditován žádný certifikační organ pro posuzování požadavků GDPR.

 

ČIA k naší žádosti uvedl toto stanovisko:

 

Původně plánovaný model počítal s využitím požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 (základní norma pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících produkty, procesy a služby), požadavků GDPR a vhodného certifikačního schématu. Společně s ÚOOÚ Český institutu pro akreditaci, o.p.s.  pracoval na této národní variantě/schématu, nicméně na posledním jednání pracovníci ÚOOÚ rozhodli, že se počká na výstup Evropské pracovní skupiny WG 29 (očekává se v průběhu 12/2017). Zástupci ÚOOÚ rovněž vyslovili názor, že zavedení služby vydávání osvědčení v oblasti GDPR by bylo dobré spojit s vydáním nového zákona o ochraně osobních údajů. To se však plánuje až na 4/2018.

V současné době je tedy jasné pouze to, že pro akreditaci certifikačních orgánů se bude využívat norma vzešlá z jednání WP29 a certifikovat se bude možné nejdříve v 2Q 2018.

V oblasti certifikace osob je situace obdobná. ČIA k dnešnímu dni neakreditoval žádný certifikační orgán pro certifikaci osob, který by poskytoval certifikaci pro funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů. Základní podmínkou takové akreditace je opět existence certifikačního schématu, jehož tvorba však na základě vyjádření zástupců ÚOOÚ “není na pořadu dne”.

 

Školy tedy nemají k dispozici žádné vodítko jak vybrat spolehlivého zpracovatele osobních dat či kvalifikovaného pověřence, přestože GDPR s existencí osvědčení, pečetí či známek kvality počítá.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...