Aktuality o GDPR

21

MŠMT připravilo a dne 15. 3. 2018 zveřejnilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách. Záměrem materiálu je pomoci školám prakticky se zorientovat v povinnostech, které s GDPR souvisí. Přílohou materiálu jsou i vzorové záznamy o činnostech.

Materiál obsahuje vodítka k vytvoření interní směrnice na ochranu osobních údajů a v tabulkové části pak odkazuje na právní důvody zpracování jednotlivých osobních údajů. Z analýzy vyplývá, že školy budou muset od žáků (či jejich zákonných zástupců) získat souhlas pro použití čísla bankovního účtu, zdravotní pojišťovny, čísla OP či pasu. Na druhou stranu použití fotografií lze v určitém rozsahu odůvodnit oprávněným zájmem školy. Analýza MŠMT potvrzuje naši domněnku, že více jak 95% osobních údajů zpracovávají školy na základě plnění právní povinnosti či při splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu.

Materiály jsou ke stažení na tomto odkazu.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...