17

Abyste nadcházejícím obdobím uzavírání klasifikace a tisku vysvědčení prošli bez komplikací, přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy a podněty, s nimiž se na nás obracíte.

Podívejme se společně, co Vás ohledně uzávěrek hodnocení žáků a tisku vysvědčení nejvíce zajímá.

 

1. Proč se u učitele nezobrazují žádné záznamy a nelze zadat Uzávěrku učitele?

Pravděpodobně nemáte zadány úvazky u učitelů na formuláři Úvazky učitelů (Rozvrh a suplování – Tvorba rozvrhu – Úvazky učitelů). I v případě, že nepoužíváte Rozvrh je zapotřebí zapnout parametr aplikace „Používat rozvrh“ na ANO (v menu Správa aplikace – Nastavení – Parametry aplikace, kategorie Rozvrh).

Dále je nutno umístit alespoň jeden z úvazků na záložce Rozvrh v části Nezařazené hodiny na Definici rozvrhu a kliknout na tlačítko Aktualizovat kalendář (postačí pouze na jeden den). Po zaevidování úvazků a aktualizaci kalendáře vstupte na uzávěrku učitele a zkontrolujte, zda dochází k zobrazení úvazků na formuláři Uzávěrka učitele.


2. Z jakého důvodu aplikace v Uzávěrce třídního učitele chybně počítá navrhované celkové hodnocení?

Zkontrolujte, zda v menu Správa aplikace – Číselníky – Předměty máte zaevidován druh předmětu tj. zda jde o povinný či nepovinný předmět neboť navrhované hodnocení se počítá z povinných předmětu.

V případě, že u některého z předmětu označení druhu chybí, doplňte jej a změny uložte. Poté zkontrolujte, zda již navrhované hodnocení na formuláři Uzávěrka třídního učitele se generuje korektně.

V případě, že Vám Uzávěrka třídního učitele nezobrazuje navrhované hodnocení u žáka vůbec přestože máte uzávěrky zadané, příčinou může být to, že žák má kombinované hodnocení a u některých předmětů má uvedeno hodnocení slovní. Aplikace tak nedokáže spočítat průměr v případě, že na uzávěrce je pouze uvedeno, že je žák hodnocen slovně. Pokud zvolíte variantu např. slov. hod (1) znamená to, že slovní hodnocení odpovídá stupni „1“ a s návrhem hodnocení si již aplikace při počítání průměru poradí.


3. Jak zadám žákovi známku z předmětu, kterému se ostatní žáci ve třídě nevyučují?

Tento předmět je nutno nejprve mít zaevidován v číselníku předmětů. Pokud tomu tak není, vstupte na Správa aplikace – Číselníky – Předměty a vložte předmět s označením druhu „povinný". Poté vstupte na Uzávěrku žáka/studenta v menu Hodnocení – Uzávěrky.

Vyberte třídu, žáka a prostřednictvím tlačítka Nový záznam vyberte předmět a ve sloupci St. zn. vložte známku z předmětu. Změny uložte. Podrobnější popis funkčnosti k formuláři Hodnocení žáka/studenta naleznete zde.


4. Jak postupovat, pokud byl žák nehodnocen v některém předmětu v 1. pololetí?

Pokud nelze žáka na konci 1. pololetí hodnotit z některého předmětu, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 1. pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí.

Příslušné nastavení hodnocení „nehodnocen“ u předmětu provedeme v menu Hodnocení – Uzávěrka – Uzávěrka učitele, případně přímo na Uzávěrce žáka/studenta (v menu Hodnocení – Uzávěrka, přístup na tento formulář má však pouze administrátor aplikace).

Jako stupeň celkového hodnocení nastavíme v tomto případě na Uzávěrce třídního učitele (v menu Hodnocení – Uzávěrky – Uzávěrka třídního učitele) stupeň „nehodnocen(a)“, a to v souladu s § 16 odst. 4 písm. d) vyhlášky.

5. Jak zadat uzávěrku žáků, pokud jsem uživatelem balíčku Základ?

Zadání uzávěrek a tisk vysvědčení provedeme na formuláři Výstupy – Vysvědčení – Zadání hodnocení a tisk ročníkového vysvědčení. V prvním kroku je zapotřebí vybrat třídu a poté pokračovat tlačítkem
Předměty vyučované ve třídě k nastavení předmětů, které požadujeme tisknout na vysvědčení a zadávat hodnocení.

Samotné známky lze pak zadat hromadně prostřednictvím tlačítka
Hromadné zadávání známek případně zadat klasifikaci jednotlivě na formuláři Zadávání vysvědčení po předchozím výběru žáka.

6. Jak docílit toho, aby se v aplikaci žákům a jejich zákonným zástupcům nezobrazovala navrhovaná známka?

Zobrazení navrhovaných známek z předmětu na vysvědčení ovlivňuje nastavení parametru aplikace v menu Správa aplikace – Nastavení – Parametry aplikace, kategorie Hodnocení. Parametr má název Zobrazovat uzávěrky v žákovské a lze jej nastavit na hodnoty ANO/NE/Pouze potvrzené. Pokud jej nastavíme na hodnotu „NE", uzávěrky nejsou u žáků/zákonných zástupců zobrazeny až do okamžiku, než neprovedeme změnu nastavení parametru na hodnotu „ANO".


7. Jak nastavit, aby se v aplikaci žákům a jejich zákonným zástupcům nezobrazovaly celkové průměry známek za pololetí?

Zobrazení celkového průměru ovlivňuje nastavení parametru aplikace v menu Správa aplikace – Nastavení – Parametry aplikace, kategorie Uzávěrky. Parametr má název „Zobrazovat celkové průměry“ a lze jej nastavit na hodnoty Katedra/Žákovská/Katedra a Žákovská. Pokud jej nastavíme na hodnotu „Katedra", průměry se zobrazují pouze na výpisech hodnocení u učitelů, hodnota „Žákovská“ znamená, že se průměry zobrazují pouze u žáků a jejich zákonných zástupců; a při nastavení na hodnotu „Katedra a Žákovská“ se průměry zobrazují u učitelů a současně na výpisech hodnocení v rozhraní žáků a zákonných zástupců.


8. Jak zadám žákovi slovní hodnocení z vybraného předmětu?

Slovní hodnocení v předmětu zadáte v menu Hodnocení – Uzávěrky – Uzávěrka učitele. Vyberte předmět, třídu a klikněte na tlačítko s okem pro zobrazení uzávěrek žáků. U požadovaného žáka, kterému chceme nastavit slovní hodnocení, klikněte znovu na tlačítko s okem. V poli „Státní známka“ vyberte hodnotu „Slovní hodnocení“, případně „slovní hodnocení (1)“, „slovní hodnocení (2)“ až „slovní hodnocení (5)“. 

Poté do pole „Závěrečné slovní hodnocení“ vložíme text slovního hodnocení. Změny nakonec uložíme tlačítkem „Uložit“.

Školy, které nepoužívají rozvrh a uzávěrky učitele, provedou zadání slovního hodnocení v menu Výstupy – Vysvědčení – Zadání hodnocení a tisk ročníkového vysvědčení. Vyberou třídu a žáka a kliknou na tlačítko „Hromadné zadávání známek“. U předmětu vyberou hodnotu „SL“, případně „SL (1)“, „SL (2)“ apod., změny uloží a v případě potřeby kliknou na tlačítko „Zpět“ pro návrat na formulář „Zadávání vysvědčení“

Zde si zobrazí příslušného žáka a kliknou na tlačítko „Slovní hodnocení“. Na formuláři pro zadání slovního hodnocení pak prostřednictvím tlačítka „Vložit názvy předmětů se slovním hodnocením“ mohou zobrazit názvy předmětů, u kterých uvedli, že jsou hodnoceny slovně. K nim poté vloží nebo vepíšou text příslušného slovního hodnocení, a nakonec změny uloží. 

Pozn.: Číslo v závorce značí stupeň hodnocení, jemuž dle našich měřítek odpovídá text slovního hodnocení tohoto žáka. Jedná se o informaci interní a žák ani jeho zákonní zástupci ji nikde v systému ani na vysvědčení neuvidí.

*******

K dispozici jsou rovněž krátká videa s  návody zaměřené na uzavírání hodnocení a tisk vysvědčení.  V necelých 5 minutách tak získáte ucelené informace k dané problematice. Doporučujeme shlédnout tato videa:

 

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...